ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-PN jemmen li -għaagħ għandu jingħatalhom l-aħjar esperjenza edukattiva

“L-għalliema tagħna jixirqilhom l-aħjar ambjent u l-akbar għajnuna sabiex ikunu fl-aħjar poizzjoni li jagħtu l-aqwa livell ta’ edukazzjoni li-għaagħ tagħna. L-għalliema jagħmlu ħafna ma’ uliedna u għalhekk għandhom jiu kkonsultati u mhux injorati mill-Gvern fit-teħid tad-deijonijiet.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista mal- urnalist Sergio Mallia fuq Radio 101.

Dr Delia qal li fit-teħid tad-deijonijiet li saru dan l-aħħar fis-settur tal-edukazzjoni, l- għalliema u l-akkademii ma ewx ikkonsultati. Dan bħalma ara fid-deijonijiet tal-pagi tal-għalliema, id-deijonjijiet dwar il-Malti, t-tnaqqis fl-amomont tal-homeworkli se jingħata lill-istudenti u l-awtonomija tal-Università. Liema deijoni dwar l-awtonomija tal- Università, l-Gvern kellu jirtira u dan għaliex ma kkonsultax mal-akkademii stess.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-għalliema jixirqilhom aħjar minn hekk għaliex apparti r-responsabbilità edukattiva tat-tfal, qed iorru wkoll responsabbilità sojali. Dan ukoll bl- ammont ta’ kaijiet sojali li dejjem qed jidiedu fl-iskejjel, u għalhekk li tgħallem hija vokazzjoni. Adrian Delia spjega kif il-Partit Nazzjonalista jrid li jera’ jkun hu li jixpruna rivoluzzjoni fl-edukazzjoni biex it-tfal isiru enerazzjoni dida ta’ ħassieba.

Filwaqt li l-Gvern jinjora lill-għalliema fit-teħid tad-deijonijiet, studju akkademiku sab li 18% biss tal-għalliema lesti li jibqgħu jgħallmu jekk ikollhom opportunità dida ta’ karriera. Adrian Delia qal li dan kollu juri li l-Gvern ma jafx fejn hu sejjer dwar l-edukazzjoni. Huwa qal li apparti li l-għalliema qed jiu injorati, ifri tal-Unjoni Ewropea qed juru li Malta qegħda l-aħħar fl-Ewropa fl-ammont ta-għaagħ bejn it-18 u l-24 li la qegħdin jistudjaw u lanqas ma huma qegħdin jitħarru.

Dr Delia qal li l-Partit Nazzjonalista huwa partit qrib tan-nies u għalhekk fit-tisħiħ tas-sojetà u fi-mien meta qed nfakkru l-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, l-Oppoizzjoni ressqet dokument bi 80 proposta sabiex il-Kunsilli jservu aħjar lin-nies. Permezz ta’ dan id- dokument dwar il-Kunsilli Lokali, il-Partit Nazzjonalista jrid jara li l-Kunsilli jkollhom aktar awtorità biex iservu aħjar lin-nies u jsolvu l-problemi fil-lokalitajiet. Id-dokument jinkludi wkoll numru ta’ proposti fl-Att tal-Kunsilli Lokali sabiex nassiguraw ħidma aħjar tal-Kunsilli favur in-nies.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fuq Radio 101 vela li huwa kien għalaq kwistjoni li kellu dwar nuqqas ta’ qbil mad-Dipartiment tat-Taxxa u ħallas l-ammont ta’ 55,000 biex issa ngħaqlet din il-kwistjoni,

Huwa fakkar li dwar din il-kwistjoni huwa kien transparenti mill-bidunett għaliex bħala kandidat għal Kap tal-partit kien minn rajh u mingħajr obbligu ppubblika dikjarazzjoni tal- assi fejn kien hu stess li qal li kellu nuqqas ta’ qbil mad-Dipartiment tat-Taxxa, fejn kien hemm ammont dovut li d-Dipartiment kien qed jgħid li kellu jkun akbar milli fil-fatt kien.

Adrian Delia aħad bl-aktar mod kategoriku u giddeb lill-gazzetta tal-Partit Laburista Kullħadd li spinjat fake news billi implikat li l-flus biex tħallsu t-taxxi ew mill-fondi tal- Partit Nazzjonalista.

08.04.2018