ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista tal-Fgura Charles Bonello u Mark Lombardo filwaqt li jifirħu mar-residenti tal-Fgura fl-okkajoni tal-inawgurazzjoni ta-entru iviku l-did tal- Fgura, jikkundannaw bla riserva d-diskors politikament diviiv tal-Kunsillier Laburista Saviour Camilleri. Fil-bidu tad-diskors tiegħu, l-kunsillier Laburista Saviour Camilleri qal li filwaqt li l-Gvern ta’ għotja ta’ flus permezz tal-Awtorità tal-Ippjanar mill-Fond għall- Ivilupp, mhux l-istess jista’ jgħid għall-Gvern preedenti.

Il-kunsillieri Nazzjonalisti jirrimarkaw li l-għotja ta’ flus li għamel il-Gvern permezz tal- Awtorità tal-Ippjanar huma flus tar-residenti tal-Fgura bi dritt u mhux bi pjair. Dawn il-flus inabru mingħand kuntratturi u viluppaturi li għamlu xi tip ta’ bini fil-lokalità u minħabba inkonvenjent li ħolqu fil-lokalità jew minħabba li ma pprovdewx parkeġġ adekwat fl-ivilupp li għamlu, ew obbligati jħallsu somom ta’ flus bħala kumpens għal dan l-inkonvenjent. Għalhekk, dak li ta’ l-Gvern Laburista lil Fgura ma kienux fondi Governattivi ida kienu tal- Fgura bi dritt u mhux bi pjair.

Il-Kunsillieri Charles Bonello u Mark Lombardo jsostnu li tul i-mien li l-Partit Nazzjonalista għamel fil-vern għamel investimenti kbar, li s’issa Gvernijiet Laburisti għadhom ‘il bogħod ħafna milli jlaħħqu magħhom. Fost il-proetti li saru fi mien vernijiet Nazzjonalisti nsibu:

 • Il-kostruzzjoni ta’ nien Patri Redent Gauci

 • Iz-zuntier tal-Knisja parrokkjali

 • Ir-rikostruzzjoni ta’ Pjazza Reggie Miller

 • Bini ta’ 8 blokki residenzjali fi Triq Mary Carter

 • Għoti ta’ wiċċ lit-toroq kwai kollha li ma kienux iffurmati

 • Ir-rikostruzzjoni ta’ Triq Hompesch

 • Ir-restawr tal-monument tas-Salib

 • Għajnuna sabiex ie konkluil-proett tal-kumpless tal-Fgura Utd FC

 • Ftuħ ta-entru tas-Servizzi Sojali

  Il-Kunsillieri Nazzjonalisti jistiednu lis-Sur Camilleri sabiex anke hu jagħmel pubblikament elenku ta’ dak li sar minn dan il-Gvern.

  Id-diskors tal-Kunsillier Saviour Camilleri mħux biss kien l-uniku diskors politikament divili sar f’din l-inawgurazzjoni ida l-istess kunsillier abbua mill-ftehim li sar waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali. Dan l-abbuseħħ għaliex is-Sur Camillieri kien awtorizzat mill- Kunsill sabiex jitkellem fuq il-failitajiet il-godda li joffri -entru iviku l-did, ida s-Sur Camillieri għael li jabbua minn dan il-ftehim u filwaqt li beda d-diskors tiegħu b’dan il- kliem politikament diviiv, kompla jitkellem fost l-oħrajn fuq progetti għat-triq principali tal- Fgura kif ukoll dwar by pass li jgħaddi minn ona barra -ona tal-ivilupp f’Wied Blandun, ewtemi li qatt ma ew diskussi fi-minijiet rienti mill-Kunsill Lokali.

  Il-Kunsillieri Nazzjonalisti Charles Bonello u Mark Lombardo jiddispaihom li l-kunsillier Laburista Saviour Camillieri rnexxilu jtappan din i-erimonja li kellha tgħaqqad lil kulħadd anke għall-fatt li huma ħadmu ħafna sabiex din l-inawgurazzjoni tkun suċċess, xorta waħda se jkomplu jaħdmu għall-id tal-Fgura u r-residenti tagħha. Għall-Kunsillieri Nazzjonalisti, il-id tal-lokalità jii qabel diskorsi politikament diviivi kif għobu jagħmel il-kunsillier Laburista Saviour Camilleri.

  Charles Bonello

  Minority Leader

  Mark Lombardo

  Kunsillier

  02.11.2018