ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern wera li ma kkonsultax mal-imsieħba sojali kollha dwar l-AvviLegali b’emendi għal-leave tal-ħaddiema tant li spiċċa biex kellu jirtiraha wara biss ftit ranet li introduieha. B’din in-nuqqas ta’ diskussjoni serja l-Gvern wera li ma jemminx fid-djalogu sojali biex jitfasslu proposti konkreti u sostenibbli maqbula bejn ir-rappreentanti ta’ min jaħdem u ta’ min iħaddem.

Minflok il-Gvern spiċċa biex kellu jirtira l-AvviLegali dwar it-tibdil fil-leave tal-ħaddiema wara li l-Malta Chamber of Commerce, l-MEA, l-GRTU u l-MHRA kienu lesti li jibbojkotjaw il-laqgħat fl-Employment Relations Board sakemm is-sitwazzjoni titrana. Din is-sitwazzjoni turi li l-Gvern m’għandux pjan fit-tul dwar tibdil fir-relazzjonijiet industrijali.

Filwaqt li huwa favur l-introduzzjoni ta’ miuri li jwasslu għal titjib fil-leave u kundizzjonijiet oħra tal-ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol, il-Partit Nazzjonalista jemmen li kull miura proposta għandha tkun parti minn pjan fit-tul sabiex ikunu verament sostenibbli. Għalhekk il-Gvern għandu minnfih jidħol f’diskussjoni serja mal-imsieħba sojali kollha.

Hermann Schiavone

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar Djalogu Sojali, l-Volontarjat u s-Socjetà ivili u l-Kuntatt man-nies

Karl Gouder

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali

Kristy Debono

Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-Ekonomija, is-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

22.08.2018