ŻOMM AĠĠORNAT:

Huwa ta’ diappunt li matul l-aħħar summit Ewropew, il-mexxejja tal-pajjii membri tal- Unjoni Ewropea baqgħu ma waslux għal qbil fuq il-qsim tal-pital-immigrazzjoni, u dan sabiex ikun wieħed mandatorju u ma jibqax volontarju. L-immigrazzjoni irregolari titlob li soluzzjonijiet effijenti biex it-talbiet għall-ail jiu deii malajr biex verament din l-isfida titqassam mal-Ewropa kollha.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għamel jara fil-European Asylum Support Office (EASO), li jagħti appoġġ lill-pajjii membri tal-Unjoni Ewropea u huwa mezz importanti ta’ għajnuna fl-immigrazzjoni. L-isfida tal-immigrazzjoni irregolari titlob li jkun hemm soluzzjonijiet effijenti u effikai sabiex jitħaffef il-proess tal-applikazzjonijiet tal- persuni li jitolbu għall-ail.

Dr Delia qal li l-Oppoizzjoni tat l-appoġġ lill-Gvern sabiex jii mħares l-interess nazzjonali u offrit li titkellem fl-Ewropa wkoll fl-aħjar interess ta’ Malta. Dan għaliex l-isfida tal- immigrazzjoni irregolari hija problema tal-Unjoni Ewropea kollha. Għalhekk l-Oppoizzjoni se tibqa’ tixpruna lill-Gvern biex l-interess nazzjonali jii mħares għax in-nies qed jistennew it-trasparenza fuq l-immigrazzjoni.

Dr Delia fakkar kif l-EASO twaqqaf taħt Gvern Nazzjonalista u kif għandu d-dmir li jgħin fejn hemm diffikultajiet marbutin mad-deijonijiet u l-ipproessar tat-talbiet għall-ail. Huwa insista li l-Gvern għandu l-obbligu li jassigura li l-Unjoni Ewropea tara tħaddem l- għodda li dià għandha disponibbli għall-immigrazzjoni irregolari. Dan għaliex fl-aħħar dikjarazzjoni dwar l-immigrazzjoni irregolari tal-Kunsill Ewropew, l-EASO ma ietx imsemmija.

Jakkumpanja lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia matul din i-jara fl-EASO kien hemm il-Kelliem għall-Affarijiet Barranin Carm Mifsud Bonnici.

19.07.2018