ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-PN jingħata raun mill-Kummissjoni Venezja b’kundanna ara fuq il-Gvern

Ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja huwa kundanna ara fuq il-Gvern ta’ Joseph Muscat minn istituzzjoni internazzjonali oħra. Il-Gvern ida għal darb’oħra qiegħed jipprova jdawwar din il-kundanna f’ertifikat ta’ best practice, meta l-Kummissjoni Venezja hija arissima fuq il-mod kif il-Gvern qed jaħtaf il-poter minn idejn l-istituzzjonijiet. Issa l-Prim Ministru jrid jibda jwettaq r-riformi u jneħħi l-poteri li minnhom abbua fuq l-awtonomija tal-istituzzjonijiet, li r-rwol tagħhom huwa li jiddefendu lill-poplu. Dan wara li r-rapport tal- Kummissjoni Venezja kkonkluda li jeħtieferm aktar checks and balances fil-Gvern.

Il-konklujonijiet tal-Kummissjoni Venezja, li hija magħmula minn esperti legali tal-Kunsill tal-Ewropa, juru fejn huma x-xquq li minnhom qed jabbua l-Gvern Laburista bil-ħatriet li qed jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan meta f’karigi sensittivi jintgħalu persuni li kienu jimmilitaw jew li huma qrib tal-Partit Laburista, u jispiċċaw jitwarrbu persuni li jkunu fit for purpose. Għalhekk jeħtieli nagħmlu eami tal-istituzzjonijiet tagħna sabiex verament insaħħu d-demokrazija u r-reputazzjoni ta’ Malta.

Il-konklujonjiet tal-Kummissjoni Venezja huma ari, u simili għal dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista, li l-Prim Ministru qed jaħtaf il-poter mill-istituzzjonijiet, jikkontrollahom u jxekkel l-awtonomija tagħhom, b’detriment għas-saltna tad-dritt. Il-Kummissjoni tagħmilha ara li l-Prim Ministru huwa -entru tal-poter u li l-President, il-Parlament, il-Kabinett tal- Ministru, il-udikatura u l-Ombudsman huma dgħajfin quddiem il-poteri tal-Prim Ministru, u m’humiex fl-aħjar poizzjoni biex iwettqu l-kontrolli meħtiea f’demokrazija li tiffunzjona. Il-Kummissjoni Venezja tikkonkludi ukoll li l-Avukat enerali qed jilbes wisq kpiepel meta huwa konsulent tal-Gvern kif ukoll prosekutur.

Jekk verament Joseph Muscat għandu għal qalbu l-ħarsien tas-saltna tad-dritt u r-reputazzjoni ta’ pajjina għandu jwettaq minnufih dak li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni Venezja, jiifieri:

ħatriet tal-Imħallfin u tal-Maistrati b’metodu li jkun tassew indipendenti u mhux mill-Prim Ministru;

li l-Uffiċċju tal-Avukat enerali jitneħħewlu r-rwoli doppji li għandu u jitwaqqaf Uffiċċju ta’ Prosekutur enerali;

 • li l-President ma jibqax jagħmel kollox fuq parir tal-Prim Ministru imma jingħata r- rwol propju tiegħu, jiifieri li jara li l-Gvern ikun kontrollat meta jabbua;

 • li jissaħħaħ ir-rwol tad-Deputati Parlamentari u li d-Deputati tan-naħa tal-Gvern ma jkunux mixtrijin b’ħatriet pubblii;

 • li l-Prim Ministru ma jibqax jaħtar lil kulħadd hu u li jkun hemm kontroll spejali fuq il-positions of trust.

  Kienu Gvernijiet Nazzjonalisti li waqqfu l-istituzzjonijiet f’Malta u saħħew il-ħidma demokratika tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista huwa kburi li waqqaf dawn l-istituzzjonijiet, li sfortunatament fil-preent jinsabu maħkuma mill-Gvern u mhux qed jitħallew jiffunzjonaw. Aktar minn qatt qabel qed tinħass il-ħtiea li jkun hawn bidla fil-ħidma tal-istituzzjonijiet sabiex titħares it-trasparenza u tissaħħaħ il-meritokrazija u l-mekkanimu kontra l- korruzzjoni.

  Adrian Delia

  Kap tal-Oppoizzjoni u Kelliem għall-ustizzja u l-Governanza Tajba

  17.12.2018