ŻOMM AĠĠORNAT:

Permezz ta’ lii dida mressqa mill-Oppoizzjoni, se jkun qed jitneħħa xkiel li hemm bħalissa biex persuna tagħti l-ewwel għajnuna lil xi persuna oħra li tkun qiegħda f’periklu. B’hekk, il-liijiet tagħna jiu jirriflettu l-prinipju li l-ħajja ta’ kull persuna hi imprezzabbli u jkun qed isir dak kollu possibbli biex nipproteuha.

Dan qalu l-Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Politika Sojali Claudio Grech meta kien qed jiddiskuti l-abbozz ta’ lii mressaq mill- Oppoizzjoni u li permezz tiegħu hu propost li jiddaħħal fil-lii Maltija l-kunett magħruf bħala tas-Samaritan it-Tajjeb.

Din il-lii tipprovdi biex, f’kali persuna tgħin persuna oħra li tkun tinsab f’periklu imminenti u ar, min jgħin tingħatalu l-immunità minn responsabbiltà ivili u kriminali. Madankollu, il-lii xorta mhix se tneħħi l-pif’kata’ neglienza meta tingħata l-għajnuna. Wara li ntlaħaq ftehim mal-Gvern, dan l-abbozz ta’ lii tal-Oppoizzjoni se jkun diskuss fil- Parlament għada l-Erbgħa meta se jsir id-dibattitu fl-istadju tat-tieni qari f’seduta sħiħa ddedikata għal dan l-abbozz.

L-Oppoizzjoni ddiskutiet din il-lii ma’ numru ta’ organizzazzjonijiet li huma involuti direttament fl-għoti tal-ewwel għajnuna jew li xogħolhom iibhom wiċċ imb wiċċ ma’ sitwazzjonijiet ta’ riskju. Matul l-aħħar xhur, il-Partit Nazzjonalista għamel konsultazzjoni b’rabta ma’ dan l-abbozz li sab l-appoġġ ta’ numru kbir ta’ organizzazzjonijiet. Fid- diskussjoni kien spjegat li l-kunett legali tas-Samaritan it-Tajjeb jinsab fil-liijiet ta’ numru ta’ pajjii u, għalkemm hu ttrattat b’mod differenti f’pajjii differenti, f’kull kal-interess ewlieni hu li ma jkunx hemm xkiel legali biex persuna tiddeiedi li ssalva persuna li tkun qiegħda f’periklu ar.

Il-mudell propost fil-Private Member’s Bill imressaq mill-Oppoizzjoni jipprovdi biex jiddaħħal dan l-istess kunett f’Malta permezz ta’ tliet artikli odda fil-liijiet tagħna biex tingħata protezzjoni minn prosekuzzjoni kriminali u minn danni ivili lill-persuna li tagħti l- għajnuna tagħha lil persuna li tkun f’periklu ar u imminenti kif ukoll li persuna li tagħti l- għajnuna tkun tista’ titlob li titħallas tad-danni li tkun sofriet jekk l-inident ikun ikkawat minn azzjoni tal-persuna li kienet fil-periklu.

Għal-laqgħa tal-lum attendew uffijali tas-St John’s Ambulance, tal-Malta Red Cross, tal- Malta Resuscitation Council, tal-Malta Union of Midwives and Nurses, tal-Malta Union of Teachers, General Workers Union, tal-Union Ħaddiema Maqgħudin u tal-Assojazzjoni Maltija tas-Social Workers.

Min-naħa tal-Oppoizzjoni, apparti Claudio Grech, kien hemm preenti wkoll il-Kelliema tal- Oppoizzjoni Claudette Buttigieg, Therese Comodini Cachia, Hermann Schiavone u Stephen Spiteri.

03.07.2018