ŻOMM AĠĠORNAT:

“Il-mod did tal-politika huwa li ngħidu fejn hu tajjeb u ngħidu fejn nistgħu ntejbu għax spiċċa -mien tal-politika tat-tkissir u tal-mibgħeda, fejn kollox huwa ħain ħlief li nagħmlu aħna”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq NET FM.

Dr Delia qal li dan huwa proess ta’ tidid għall-Partit Nazzjonalista, fejn veru se ssib minn ma jaqbilx jew jopponi, ida huwa proess li jrid isir, huwa proess li jwassal biex nagħtu lura l-partit lin-nies. Huwa qal li għandna nipproponu tibdil u soluzzjonijiet għall-futur tal- pajji, filwaqt li n-nies jkunu partecipi huma wkoll fi progetti li jistgħu jibdlu lil pajjina. Dan sabiex in-nies jibdew ikejlu mhux biss kemm hi b’saħħitha l-Oppoizzjoni imma wkoll li tista’ tkun Gvern alternattiv. Adrian Delia qal li n-numri qegħdin juru iktar minn qatt qabel li t-tibdil li jrid fil-Partit Nazzjonalista hemm bonn li jsir. Dan irid isir minghajr telf ta’ mien sabiex aktar nies ikunu parteipi fil-proess tal-bidla u parti mit-tibdil.

Adrian Delia qal li qed ikun hawn inidenti li jħassbu lin-nies u sħaba sewda ta’ kriminalità bil-Gvern li falla fis-sistema udizzjarja. Huwa qal li bl-influss tal-barranin fil-pajji, dan huwa mien ta’ riflessjoni fejn naraw l-ekonomija u s-sojetà fejn sejrin sabiex nifhmu li dak li qed tagħmel l-ekonomija hux rifless fis-sojetà. Dan għaliex ma jistax ikollna ekonomija li sejra tajjeb imma sojetà li tmur lura.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li n-nies u n-negozji qed ikollhom iorru piieħor u jħallsu aktar għall-petrol u d-diesel. Adrian Delia fakkar li f’April tal-2014, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet f’Kastilja biex iħabbar li l-petrol kien se jorħos b’entemu u l-prezz tad-diesel kien se jibqa’ l-istess, ida issa għa-ieda ta’ 5 entemi fuq kull litru ma saret l-ebda konferenza. Dan meta l-petrol u d-diesel issa huma aktar minn kemm kienu meta Joseph Muscat kien niżżel lin-nies fit-toroq fl-2011 meta dakinhar il- prezzijiet kienu inqas mil-lum. Huwa qal li dan irid jittieħed fil-kuntest li fi 80% tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern qed jisraq lill-familji u għall-ftehimiet ħżiena għall-enerija qed ikollhom jagħmlu tajjeb għalihom il-familji bi-ieda fil-prezzijiet.

Dr Delia qal li mill-aħħar statistika tal-NSO jirriulta li hawn aktar minn 72,000 Maltin u Għawdxin li jinsabu fir-riskju tal-faqar u l-aktar li jinsabu f’dan ir-riskju huma l-anzjani li diedu b’0.9%. Dan meta l-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-2013 kien ftaħar li se jeradika u jeqred għall-kollox il-faqar f’Malta. Minflok fl-aqwa mien l-anzjani mhux qed ilaħħqu mal- ispejjebil-pensjoni li jirievu wara li jkunu ilhom ħajjithom kollha jikkontribwixxu għall- ekonomija tal-pajjib’ħidmithom.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li filwaqt li n-nies qed jaraw idiet fil-prezzijiet, l-aenzija internazzjonali Standard & Poor’s irrevediet l-isfel ir-rata tas-settur bankarju f’Malta. Dan wara li fil-imgħat li għaddew l-Awtorità Bankarja Ewropea ħaret konklujonijiet tar- rapport tagħha li juru ‘nuqqasijiet sistematii u enerali’ fl-FIAU dwar il-bank Pilatus. Adrian Delia qal li l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna għandu jorr ir-responsabbilità politika ta’ dawn in-nuqqasijiet u jirrienja. Jekk il-Ministru Scicluna se jibqa’ ma jirrienjax, din ir-responsabbilità għandu jorrha l-Prim Ministru għax il-Gvern mhux qed jieħu d- deijonijiet li hemm bonn biex jissalvagwardja l-impjiegi fis-settur bankarju u tas-servizzi finanzjarji.

05.08.2018