Partit Nazzjonalista - Maduma

Il-Maduma

Għadna kemm ħabbarna inizjattiva ġdida biex niġbru fondi għall-kampanja elettorali li jmiss.

Permezz tal-mużajk iffinanzjat minnkom se niffurmaw il-Maduma, l-arma tal-Partit Nazzjonalista. Din ser tkun tilqagħkom fil-foyer tad-Dar Ċentrali kull darba li żżuru d-dar tagħkom u tagħna.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, xtraw l-ewwel żewġ biċċiet mużajk. Inħeġġukom biex tingħaqdu maħħom.

 


Il-Maduma

We have just announced a new fundraising initiative for the next election campaign.

Through the mosaic funded by you, we will form the "Maduma", the emblem of the Nationalist Party.

It will be welcoming you to the foyer of the headquarters each time you visit your home and ours. Nationalist Party leader Bernard Grech, along with General Secretary Michael Piccinino, bought the first two pieces of mosaic. We encourage you to join them.

Select an amount


Your Information

Contributions are tax deductible.

Payment Details

500.00