ŻOMM AĠĠORNAT:

Dak li qed jingħad fuq diversi siti u publikazzjonijiet dwar pajjiżna huwa inġust.

Malta mhi ebda “tax haven” u ħafna min dak li qed jingħad huwa għal kollox skorrett u hija inaċċettabbli li xi ħadd jipprova jpinġi lil Malta bħala tax haven. Malta m’għandha ebda kumpaniji offshore u r-reġistru tal-kumpaniji tagħna huwa reġistru pubbliku fejn kull persuna tista b’mod liberu tfittex u ssib min huma l-ismhatarji u diretturi tal-kumpaniji konċernati. Is-sistema tat-taxxa tagħna ġiet mibnija fuq medda ta’ għexieren ta’ snin permezz ta’ liġijiet li ġew skrutunizzati u approvati mill-Unjoni Ewropeja ħafna snin ilu u liema sistema ta’ taxxa hija għal kollox trasparenti. Bħalma dejjem għamel il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem mill- qrib mal-industrija tas-servizzi finanzjari u jisma’ mill-pariri li qed jingħatawlu lil esperti fis-settur. Fill-fatt diġà ġiet organizzata laqgħa importanti mar-rappreżentanti ta’ dan is- settur nhar il-Erbgħa li ġej. Diġa għidt li li Bħalma dejjem għamel il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem mill- qrib mal-industrija tas-servizzi finanzjari u jisma’ mill-pariri li qed jingħatawlu lil esperti fis-settur. Fill-fatt diġà ġiet organizzata laqgħa importanti mar-rappreżentanti ta’ dan is- settur nhar il-Erbgħa li ġej. li l-ewwel ħaġa li jagħmel Gvern ġdid Nazzjonalista hi li jħabbar High Level Expert Group b’esperti mis-settur tas-servizzi finanzjarji biex jagħmlu stock-take tas-sitwazzjoni u jagħti l-pariri lill-Prim Ministru. Ikolli ngħid iżda li inaċċettabbli li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma semax mill-industrija, mill-loġika u mis-sens komun u ma keċċiex il-Keith Schembri u lil Konrad Mizzi aktar minn sena ilu meta dawn inqabdu b’kumpaniji sigrieti fil-Panama. Għalhekk kien għal kollox previdibbli li l-materja kienet se tkompli tiżviluppa u tisplodi kif filfatt ġara. Kieku keċċihom kieku ma aħniex fil-pożizzjoni daqshekk prekarja illum.