Il-partit laburisti dahaq b'dawk li rtiraw mis servizz wara 25 sena jew aktar ghax il -weghda li din tizdied ma sehhitx. Din ma tizdied qatt u penzjonant tas-servizz - pulizija , suldat, membru tal-protezzjoni civili, ufficjal korrettiv - jiehu penzjoni li tibqa' l-istess ghal ghomru. Jekk persuna nil-penzjoni tmut din tmut mieghha. Is siehba/sieheb jew mara/ragel tal ex-membru tas servizz jew pensjonant ma tiehu xejn aktar. Tajjeb li gvern gdid jikkunsidra jzid il-penzjoni tas-servizz bhal penzjoni tas-sigurta' socjali ghax l-gholi tal -hajja hija ghall-kulhadd.