Tiswijja tal-bankini. JItnehha il-madum jizloq minn fuq il-bankini. Toroq li huma one-way u suppost li ma jghaddux trakkijiet minnhom, hemm il-htiega li il-ligi tige osservatha u mhux jghaddi kollox.