Grupp Parlamentari

Sir af il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. 

Il-bidla hija possibbli biss bis-saħħa tan-nies li ħarġu biex ikunu ta’ servizz.

Ninsabu hawn biex nibnu gvern ġdid u biex Malta terġa’ taqbad it-triq it-tajba.

Sib ħin biex issir taf il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista.

Bernard Grech

 

Kap tal-Oppożizzjoni - Bernard Grech

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament u Kelliem għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja - David Agius

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit u Kelliem għat-Turiżmu - Robert Arrigo

Whip u Kelliem għall-Ambjent u Tibdil fil-Klima - Robert Cutajar

Deputat Whip u Kelliem għall-Fondi Ewropej u l-Għaqdiet Volontarji - Kevin Cutajar

Deputat Whip u Kelliem għall-Gvern Lokali, Wirt Nazzjonali u ż-Żgħażagħ - Karl Gouder

Deputat Speaker u Kelliem għall-Politika Soċjali u l-Familja - Claudette Buttigieg 

Kelliem għax-Xogħol, Taħriġ, Kompetittività u Intrapriża - Jason Azzopardi

Kelliem għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u l-Ġlieda kontra l-Faqar - Ivan Bartolo

Kelliem għat-Trasport u l-Infrastruttura - Anthony Bezzina

Kelliem għall-Politika dwar l-Ilma u l-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli - Ryan Callus

Kelliem għad-Drittijiet Umani u l-Governanza Tajba - Therese Comodini Cachia

Kelliem għall-Finanzi - Mario De Marco

Kelliema għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Industrija - Kristy Debono

Kelliema għall-Anzjani u l-Kura fil-Komunità - Maria Deguara

Kelliem għar-Riforma Kostituzzjonali, d-Djalogu Soċjali u x-Xandir Nazzjonali - Joseph Ellis

Kelliem għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u ċ-Ċittadinanza - Beppe Fenech Adami

Kelliem għas-Saħħa Mentali u d-Drittijiet tal-Annimali - Mario Galea

Kelliem għat-Tiġdid Politiku, Riċerka u Innovazzjoni - Claudio Grech

Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Ewropej - Carm Mifsud Bonnici

Kelliem għall-Edukazzjoni u l-Isport - Clyde Puli

Kelliem għal Għawdex - Chris Said

Kelliem għall-Ippjanar u l-Industrija tal-Kostruzzjoni - Hermann Schiavone

Kelliem għas-Saħħa u r-rispons għall-Pandemija - Stephen Spiteri

Kelliem għall-Agrikoltura, Sajd u n-Negozji ż-Żgħar - Edwin Vassallo

Kelliem għall-ġustizzja - Karol Aquilina

Membru Parlamentari - Adrian Delia 

Membru Parlamentari - Graziella Galea


PN Parliamentary Group 

Get to know the PN Parliamentary Group.

Change is only possible thanks to the people who have stepped forward to be of service.

We are here to build a new government and put Malta back on the right path.

Take your time to get to know the PN Parliamentary Group.

Bernard Grech

 

Leader of the Opposition - Bernard Grech

Deputy Leader for Parliamentary Affairs, and Spokesperson for Inclusion and Quality of Life - David Agius

Deputy Leader for Party Affairs, and Spokesperson for Tourism - Robert Arrigo

Whip and Spokesperson for Climate Change - Robert Cutajar

Deputy Whip and Spokesperson for EU Funds and Voluntary Organisations - Kevin Cutajar

Deputy Whip and Spokesperson for Local Governance, National Heritage and Youth - Karl Gouder

Deputy Speaker and Spokesperson for Social Policy, and Family - Claudette Buttigieg 

Spokesperson for Employment, Training, Competition and Enterprise - Jason Azzopardi

Spokesperson for Social Accommodation and Affordable Housing, and the fight on poverty - Ivan Bartolo

Spokesperson for Transport and Infrastructure - Anthony Bezzina

Spokesperson for Water and Energy Policy, and Sustainable Development - Ryan Callus

Spokesperson for Human Rights and Good Governance - Therese Comodini Cachia

Spokesperson for Finance - Mario De Marco

Spokesperson for Economic Development and Industry - Kristy Debono

Spokesperson for the Elderly and Community Care - Maria Deguara

Spokesperson for Constitutional Reform, Social Dialogue and the National Broadcaster - Joseph Ellis

Spokesperson for Internal Affairs, National Security and Citizenship - Beppe Fenech Adami

Spokesperson for Mental Health and Animal Rights - Mario Galea

Spokesperson for Political Renewal, Research and Innovation - Claudio Grech

Spokesperson for Foreign and European Affairs - Carm Mifsud Bonnici

Spokesperson for Education and Sport - Clyde Puli

Spokesperson for Gozo - Chris Said

Spokesperson for Planning and the Construction Industry - Hermann Schiavone

Spokesperson for Health and response to the Pandemic - Stephen Spiteri

Spokesperson for Agriculture, Fisheries and SMEs - Edwin Vassallo

Spokesperson for Justice - Karol Aquilina

Member of Parliament - Adrian Delia 

Member of Parliament - Graziella Galea

Bernard Grech

2246Pt
Kap tal-Partit Nazzjonalista. Kandidat għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 u il-11 Distrett.
Robert Cutajar
Whip ta l-Oppożizzjoni. Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-12 Distrett.
Jason Azzopardi
I believe that each one of us has to carry out his ordinary duties in an extraordinary manner each day. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq ir-4 u id-9 Distrett.
Toni Bezzina

231Pt
Determinat li nkun ta' servizz għal kulħadd. Kelliem għat-Trasport, Avjazzjoni u Affarijiet Marittimi. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 Distrett.
Claudette Buttigieg
Deputy Speaker Parliament of Malta.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-12 u it-13 Distrett.
David Agius

114Pt
Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 u l-11 Distrett.
Karol Aquilina
Avukat. Kelliem għall-Ġustizzja u Segretarju tal-Grupp Parlamentari. Miżżewweġ u missier ta' żewġt itfal. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Ryan Callus
Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija u l-Ilma, u Membru Parlamentari. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-6 u is-7 Distrett.
Maria Fatima Deguara
It-tabiba Maria Deguara igradwat mil-Universita' ta' Malta u speċjalizzat bħala Tabiba tal-Familja b'interess speċjali fis-saħħa tal-mara. It-Tabiba Maria Deguara Kanditat fuq il-11 u it-12 il-Distrett.
Kristy Debono
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 Distrett.
Kevin Cutajar
Avukat Għawdxi ta' 43 sena, nispeċjaliżża fil-qasam finanzjarju u bħala persuna b'diżabilta` attiv fil-qasam tad-drittijiet ta' persuni bħali. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Claudio Grech
Responsabbli mit-tiġdid tal-politika u t-tfassil tal-Programm Elettorali mibni fuq it-tisħiħ tal-ġid komuni. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
David Thake
A devoted father of 5 who - inspired by the values of his parents - endeavours to better the life of others. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-11 u it-12 Distrett.
Chris Said

45Pt
Issibni dejjem qalb in-nies, nagħmel il-parti tiegħi biex ħadd ma jaqa’ lura. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Mario De Marco
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Joseph Ellis
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-13 Distrett.
Edwin Vassallo
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u l-11 Distrett.
Beppe Fenech Adami
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Ivan Bartolo
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u il-11 Distrett.
Robert Arrigo
Viċi Kap għall-affarijiet tal-Partit. Esperjenza. Lealta. Suċċess. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Adrian Delia
I never give up when my beliefs are strong. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u it-8 Distrett.
Karl Gouder
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq id-9 u l-10 Distrett.
Mario Galea
Animal Lover. Sensitive to Mental Health Issues. Imperfect. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-3 Distrett.
Carmelo Mifsud Bonnici
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-3 u ir-4 Distrett.
Stephen Spiteri
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u it-3 Distrett.