ŻOMM AĠĠORNAT:

  Rwol Tel. Email
Bernard_Grech-Oct2020_333.jpg

Kap tal-Oppożizzjoni

Bernard Grech

25965268

 

 

 

 

 

8_11_David_Agius.jpg 

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament u Kelliem għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja

David Agius

Responsabbli mill-Pensjonijiet, Politika dwar it-Tfal, Inklużjoni u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar u Social
well-being

79423101 [email protected]mt

9_10_Robert_Arrigo.jpg 

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit u Kelliem għat-Turiżmu

Robert Arrigo

Responsabbli mis-settur tat-Turiżmu

79492885

 

[email protected]

 

12_Robert_Cutajar.jpg 

Whip, Segretarju tal-Grupp Parlamentari u Kelliem għall-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Robert Cutajar

Responsabbli mill-Politika Ambjentali u għar-Riżorsi, Politika dwar Tibdil fil-Klima, Strateġija għallImmaniġġjar tal-Iskart, Proġetti Ambjentali, Żoni Marini Protetti, Natura 2000, Tisbiħ Urban

 

79262101 [email protected]

Kevin_Cutajar.jpg

 

Deputat Whip u Kelliem għall-Fondi Ewropej u l-Għaqdiet Volontarji

Kevin Cutajar

Responsabbli mill-Fondi u Programmi Ewropej, State Aid u mis-settur tal-Għaqdiet Volontarji u Non Governattivi

79069722 [email protected]

 Karl_Gouder-removebg.png

Deputat Whip u Kelliem għall-Gvern Lokali, Wirt Nazzjonali u ż-Żgħażagħ

Karl Gouder

Responsabbli mill-Gvernijiet Lokali, l-Indafa Pubblika, l-Wirt Nazzjonali, Kultura u l-Arti u ż-Żgħażagħ

79256132 [email protected]

8_12_Claudette_Buttigieg.jpg 

Deputat Speaker u Kelliem għall-Politika Soċjali u l-Familja

Claudette Buttigieg

Responsabbli mill-Politika Soċjali, Politika dwar il-Familja, Sigurtà Soċjali u Servizzi ta’ Solidarjetà,
Protezzjoni tal-Konsumatur u Membru tal-Covid Action Team

79496627 [email protected]

4_Jason_Azzopardi.jpg 

Kelliem għax-Xogħol, Taħriġ, Kompetittività u Intrapriża

Jason Azzopardi

Responsabbli mis-settur tax-Xogħol u t-Taħriġ, Malta Enterprise, Kompetittività u Relazzjonijiet Industrijali

99475981 [email protected]

11_Ivan_Bartolo.jpg 

Kelliem għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u l-Ġlieda kontra l-Faqar

Ivan Bartolo

Responsabbli mis-settur tal-Akkomodazzjoni Soċjali, Politika għal Akkomodazzjoni Affordabbli u l-Ġlieda kontra l-Faqar

77480241 [email protected]

5_Anthony_Bezzina.jpg 

Kelliem għat-Trasport u l-Infrastruttura

Anthony Bezzina

Responsabbli mis-Settur tat-Trasport u l-Infrastruttura, Portijiet, Avjazzjoni u Affarijiet Marittimi

99430012 [email protected]

6_Ryan_Callus.jpg 

Kelliem għall-Politika dwar l-Ilma u l-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli

Ryan Callus

Responsabbli mill-Immaniġġjar tal-Ilma, Politika dwar l-Enerġija, Enerġija Alternattiva, Ħarsien u mmaniġġjar tal-Parks u Widien u l-Iżvilupp Sostenibbli.

99467936 [email protected]

 Therese_Comodini_Cachia.jpg

Kelliem għad-Drittijiet Umani u l-Governanza Tajba

Therese Comodini Cachia

Responsabbli mid-Drittijiet Umani, Governanza Tajba u r-Rule of Law

99425907 [email protected]

Mario_De_Marco.jpg 

Kelliem għall-Finanzi

Mario De Marco

Responsabbli mill-Finanzi u l-Airmalta

99498977 [email protected]

9_Kristy_Debono.jpg 

Kelliema għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Industrija

Kristy Debono

Responsabbli mis-Settur Ekonomiku, Servizzi Finanzjarji, Gaming, Artijiet, Ħolqien ta’ Setturi Ekonomiċi Ġodda u s-Settur Industrijali.

99827185 [email protected]

11_12_Maria_Deguara.jpg 

Kelliema għall-Anzjani u l-Kura fil-Komunità

Maria Deguara

Responsabbli mis-Settur tal-Anzjani u l-Kura fil-Komunità u membru tal-Covid Action Team

99060000 [email protected]

 Joe_Ellis.jpg

Kelliem għall-Ġustizzja, għar-Riforma Kostituzzjonali, d-Djalogu Soċjali u x-Xandir Nazzjonali

Joseph Ellis

Responsabbli mis-settur tal-Ġustizzja u mir-Riforma Kostituzzjonali u Elettorali, d-Djalogu Soċjali, x-Xandir
Nazzjonali u l-Amministrazzjoni Pubblika

79493021 [email protected]

8_Beppe__fenech_adami.jpg 

Kelliem għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u ċ-Ċittadinanza

Beppe Fenech Adami

Responsabbli mill-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali, l-Immigrazzjoni u ċ-Ċittadinanza

99496711 [email protected]

3_Mario_Galea.jpg 

Kelliem għas-Saħħa Mentali u d-Drittijiet tal-Annimali

Mario Galea

Responsabbli mis-settur tas-Saħħa Mentali, Dimensja, ġlieda kontra d-Dijabete u d-Drittijiet tal-Annimali

99427673 [email protected]

1_claudio_grech.jpeg 

Kelliem għat-Tiġdid Politiku, Riċerka u Innovazzjoni

Claudio Grech

Responsabbli mit-Trasformazzjoni u l-Innovazzjoni tal-Politika tal-Partit Nazzjonalista, tfassil talviżjoni Soċjo-ekonomika, l-implimentazzjoni tal-Policy Clusters, tfassil tal-Programm Elettorali, Riċerka, Innovazzjoni, Xjenza u Teknoloġiji u l-pjan tal-irkupru wara l-Covid-19.
Membru tal-Covid Action Team.

99402342 [email protected]

3_4_Carm_mifsud_bonnici.jpg 

Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

Karm Mifsud Bonnici

Responsabbli mir-Relazzjonijiet ta’ Malta ma’ Pajjiżi Barranin

79835775 [email protected]
6_clyde_puli.jpg

Kelliem għall-Edukazzjoni u l-Isport

Clyde Puli

Responsabbli mis-settur tal-Edukazzjoni, l-Isport, ġlieda kontra l-Obeżità u membru fil-Covid Action Team

79619397

 

[email protected] 

 

13_Chris_Said.jpg 

Kelliem għal Għawdex

Chris Said

Responsabbli għal Għawdex

79474856 [email protected]

5_Hermann_Schiavone.jpg

Kelliem għall-Ippjanar u l-Industrija tal-Kostruzzjoni

Hermann Schiavone

Responsabbli mill-Ippjanar tal-Iżvilupp, is-Suq tal-Propjetà, l-Industrija tal-Kostruzzjoni, u l-Port Ħieles

99965800 [email protected]

Stephen_Spiteri.jpg 

Kelliem għas-Saħħa u r-rispons għall-Pandemija

Stephen Spiteri

Responsabbli mis-Settur tas-Saħħa u membru fil-Covid Action Team

99019771 [email protected]

David_Thake-removebg-preview.png

 

Kelliem għall-Ekonomija l-Ħadra u l-Proġetti Kapitali

David Thake

Responsabbli mill-Ekonomija l-Ħadra u l-Proġetti Kapitali.

99497172 [email protected]

7_11_edwin_vassallo.jpg 

Kelliem għall-Agrikoltura, Sajd u n-Negozji ż-Żgħar

Edwin Vassallo

Responsabbli mis-settur tal-Biedja u s-Sajd, Ħarsien tad-Delizzji tradizzjonali inkluż Kaċċa u Nsib, is-settur tal-Koperattivi u s-settur tan-Negozji ż-Żgħar

79470433 [email protected]

6_10_Karol_Aquilina.jpg

Karol Aquilina 79274316 [email protected]

B0E2025B-3572-45A9-832D-4469A02F1445.jpeg

Adrian Delia 99494855 [email protected]