Card image

Bernard Grech

Kap tal-Oppożizzjoni

☏ 25965268

[email protected]

David Agius

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament u Kelliem għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja

☏ 79423101

[email protected]

Robert Arrigo

Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit u Kelliem għat-Turiżmu

☏ 79492885

[email protected]

Robert Cutajar

Whip u Kelliem għall-Ambjent u Tibdil fil-Klima

☏ 79262101

[email protected]

Kevin Cutajar

Deputat Whip u Kelliem għall-Fondi Ewropej u l-Għaqdiet Volontarji

☏ 79069722

[email protected]

Karl Gouder

Deputat Whip u Kelliem għall-Gvern Lokali, Wirt Nazzjonali u ż-Żgħażagħ

☏ 79256132

[email protected]

Claudette Buttigieg

Deputat Speaker u Kelliem għall-Politika Soċjali u l-Familja

☏ 79496627

[email protected]

Jason Azzopardi

Kelliem għax-Xogħol, Taħriġ, Kompetittività u Intrapriża

☏ 99475981

[email protected]

Ivan Bartolo

Kelliem għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u l-Ġlieda kontra l-Faqar

☏ 77480241

[email protected]

Anthony Bezzina

Kelliem għat-Trasport u l-Infrastruttura

☏ 99430012

[email protected]

Ryan Callus

Kelliem għall-Politika dwar l-Ilma u l-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli

☏ 99467936

[email protected]
Card image

Therese Comodini Cachia

Kelliem għad-Drittijiet Umani u l-Governanza Tajba

☏ 99425907

[email protected]

Mario De Marco

Kelliem għall-Finanzi

☏ 99498977

[email protected]

Kristy Debono

Kelliema għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Industrija

☏ 99827185

[email protected]

Maria Deguara

Kelliema għall-Anzjani u l-Kura fil-Komunità

☏ 99060000

[email protected]

Joseph Ellis

Kelliem għall-Ġustizzja, għar-Riforma Kostituzzjonali, d-Djalogu Soċjali u x-Xandir Nazzjonali

☏ 79493021

[email protected]

Beppe Fenech Adami

Kelliem għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u ċ-Ċittadinanza

☏ 99496711

[email protected]

Mario Galea

Kelliem għas-Saħħa Mentali u d-Drittijiet tal-Annimali

☏ 99427673

[email protected]
Card image

Claudio Grech

Kelliem għat-Tiġdid Politiku, Riċerka u Innovazzjoni

☏ 99402342

[email protected]

Karm Mifsud Bonnici

Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

☏ 79835775

[email protected]

Clyde Puli

Kelliem għall-Edukazzjoni u l-Isport

☏ 79619397

[email protected]

Chris Said

Kelliem għal Għawdex

☏ 79474856

[email protected]

Hermann Schiavone

Kelliem għall-Ippjanar u l-Industrija tal-Kostruzzjoni

☏ 99965800

[email protected]

Stephen Spiteri

Kelliem għas-Saħħa u r-rispons għall-Pandemija

☏ 99019771

[email protected]

David Thake

Kelliem għall-Ekonomija l-Ħadra u l-Proġetti Kapitali

☏ 99497172

[email protected]

Edwin Vassallo

Kelliem għall-Agrikoltura, Sajd u n-Negozji ż-Żgħar

☏ 79470433

[email protected]

Karol Aquilina

☏ 79274316

[email protected]

Adrian Delia

☏ 99494855

[email protected]