ŻOMM AĠĠORNAT:

“Li l-Ministru Konrad Mizzi jirrienja u jitlaq issa mhux biżżejjed. Irridu naraw kif se jintraddu lura għand il-familji l-miljuni li qed inħallsu aktar kull sena għall-enerija.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq NET FM.

Dr Delia qal li huwa surreali kif il-Ministru Konrad Mizzi qiegħed jgħix f’dinja parallela, qed jibqa’ jidħak bin-nies u jifraħ bir-rapport tal-Awditur enerali li huwa ertifikat ta’ kundanna wara l-oħra. Ir-rapport tal-Awditur enerali dwar l-investigazzjoni tal-kuntratti mogħtija lil Electrogas mill-Enemalta juri bi-ar li l-ftehim tal-power station li ried Joseph Muscat qed jiswa lin-nies miljuni kbar aktar fis-sena mill-interconnector tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delia staqsa kif jista’ jkun li l-Partit Laburista, waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha Konrad Mizzi ma deher imkien, jiftaħar li kien hemm best practice meta r-rapport jikkundannah.

L-Awditur enerali kixef kif il-Gvern addotta atteġġjament inkonsistenti meta ie biex jevalwa l-offerti li ntefgħu. Dan għaliex dawk li tefgħu l-offerti tagħhom ma ewx trattati bl- istess mod u li l-proess tal-evalwazzjoni kien imbagħbas sa mill-bidunett. Mill- konklujonijiet jirriulta li l-Awditur enerali huwa imħasseb li matul il-proess tal- evalwazzjoni sar tibdil fil-proess innifsu. Dan apparti li l-kumpanija Gasol ma kelliex l- affarijiet sewwa, ħarbet u s-sehem tagħha tefgħatu fuq ħaddieħor meta l-Awditur enerali qal li dan ma jistax isir.

Mir-rapport tal-Awditur enerali jirriulta li Brian Tonna ta’ Nexia BT kien it-team leader tal-kumitat tal-evalwazzjoni li kien inkarigat mill-proess tal-għala, u spiċċa wkoll l-awditur ta’ GEM Holdings, li l-konsorzju tagħhom rebaħ il-kuntratt għall-power station. Dan ifisser li l-istess persuna li rat l-evalwazzjoni tal-offerti mitfuha spiċċa l-awditur tal-konsorzju magħżul. Brian Tonna huwa l-istess persuna li fetaħ il-kumpaniji sigrieti fil-Panama Hearnville u Tillgate tal-Ministru Konrad Mizzi u -Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat li fihom iddikjaraw li se jirievu 150,000 kull xahar kull wieħed mill-kumpanija 17 Black f’Dubaj, li s-sid tagħha huwa direttur ta’ kumpanija fl-istess konsorzju li ntgħael biex jibni u jħaddem il-power station.

Adrian Delia qal li fl-istess waqt, il-Gvern qed iħaddem ħain ukoll il-mod kif jinħaru l- kontijiet tad-dawl u l-ilma u 80% tal-familji qed jinsterqu u jħallsu aktar għall-kontijiet, li huma aktar għoljin u aktar spissi. Huwa qal li Gvern Nazzjonalista did se jkun qed jagħti lura l-flus kollha li l-familji qed iħallsu aktar għall-enerija li jikkonsmaw.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li quddiem dan kollu, l-istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali qed joħoru sensiela ta’ kundanni, fosthom it-tħassib tal-Awtorità Bankarja Ewropea li kienet qalet kif kien hawn ‘nuqqasijiet sistematii u enerali’ fuq il-ħasil tal-flus. Dr Delia qal li b’għemilhom Konrad Mizzi u Keith Schembri qed jagħmlu ħsara kbir lir- reputazzjoni ta’ pajjina, li qed twassal għal krii fis-sistema bankarja. Huwa qal li meta ssir ħsara lir-reputazzjoni ta’ pajjina, l-investituri jaqtgħu qalbhom li jinvestu u jiftħu n-negozji f’Malta.

Adrian Delia qal li Joseph Muscat ma jridx jieħu d-deijoni li hemm bonn u jiddefendi r- reputazzjoni ta’ pajjina. Deijoni li jidher li Joseph Muscat ma jistax jieħu għaliex huwa ar li għandu idejh marbutin. Dr Delia spjega li meta sseħħ il-koruzzjoni, l-vittmi tal- kriminalità huma n-nies, il-familji, l-ħaddiema u l-persuni onesti.

29.11.2018