ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jinnota bi pjair ir-riultat ippubblikat fl-istħarrital- MaltaToday tal-Ħadd 4 ta’ Frar 2018, fejn aktar minn 97% ta’ dawk mistoqsija qalu li ma’ jaqblux mal-abort, b’95% jgħidu wkoll li ma’ jaqblux mal-abort lanqas fl-ewwel tnax il-imgħa tat-tqala.

Il-Kelliem tal-Partit Nazzjonalista dwar id-Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-uf Claudio Grech qal li “lil hinn mill-popolaritá, il-Partit Nazzjonalista kien dejjem konsistenti fil-poizzjoni tiegħu favur il-ħajja mill-konepiment sal-mewt. Madanakollu, is-sentiment espress f’dan l-istħarrijagħmilna kburin li aħna Maltin u li aħna poplu li fejn tidħol il-ħajja għandna l-ħila li ningħaqdu biex niddefenduha, spejalment f’dawk l-istadji tagħha fejn il-persuna ma’ tistgħax tiddefendi lilha nnifisha.”

Il-pass li jmiss issa huwa li titwessa’ d-diskussjoni fuq kif nistgħu nagħmlu minn pajjina mudell tal-protezzjoni tat-tarbija fil-uf. Kien għalhekk li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia identifika d-drittijiet tat-tarbija fil-uf bħala qasam li jixraqlu jkun parti mill-ħidma politika, b’Deputat tal- Oppoizzjoni li jsegwi u jfassal proposti sabiex jissaħħu dawn id-drittijiet.

“Issa li ħareġ ċar li hawn kunsens mingħajr ekwivoi, fost il-poplu li l-abort mhux se jkun parti mis-sojetá Maltija rridu naħdmu sabiex nassiguraw aktar protezzjoni għat-tarbija fil-uf u għall-omm li tkun tqila bit-tarbija. Se nkunu qed naħdmu biex inressqu proposti fl-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni u s- solidarjetá sojali biex mhux biss nipproteu l-ħajja ida nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex nagħmlu l-ħajja tat-tarbija aħjar” temm jgħid Claudio Grech.

Claudio Grech

 

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, Solidarjetà Sojali,

Pensjonijiet u Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-uf

08.02.2018