ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-PN huwa partit favur il-ħajja mill-konepiment sat-tmien naturali

Il-Partit Nazzjonalista huwa favur il-ħajja mill-konepiment sat-tmiem naturali tagħha. Dan rea’ kien rrijaffermat mill-Eekuttiv tal-Partit Nazzjonalista b’mod ar. Il-Partit Nazzjonalista rrijafferma wkoll it-twemmin tiegħu favur il-familja u s-sens ta’ solidarjetà u l- bonn li tingħata l-għajnuna lill-koppji li ma jistgħux ikollhom it-tfal u li jixtiequ jiffurmaw familja. Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq Radio 101.

Adrian Delia qal li għandna nagħmlu minn kollox biex ngħinu aktar milli qed ngħinu lill- koppji li ma’ jistgħux ikollhom tfal, ida dan irid isir ukoll f’qafas li fih nipproteu l-ħajja tal- embrijun uman u mhux li neqirduh. Dan għaliex l-embrijun huwa persuna umana vulnerabbli li jixirqilha wkoll id-dinjità tagħha u r-rispett tagħna. Dr Delia stqarr li hu se jkun il-vui ta’ din il-persuna vulnerabbli u bla vuci, kif kien dià l-vui tal-pensjonanti u oħrajn li qed ibatu inustizzji.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista huwa favur l-IVF tant li kien il-PN stess li daħħal l-IVF f’Malta, u l-ewwel ulied bl-IVF twieldu taħt Gvernijiet Nazzjonalisti mill-1991 ‘il hawn. Ida huwa qal li l-PN qabel ma daħħal il-lii kien ikkonsulta mal-partijiet kollha involuti u mal-esperti fis-settur, tant li l-lii kienet approvata unanimament fil- Parlament.

Din id-darba taħt Gvern Labusrista mhux talli ma’ kienx hemm kosnultazzjoni ida talli l- Gvern irid jaqta’ d-diskussjoni fil-qasir għaliex ma’ tax mien biżżejjed lil ħadd biex jiddiskutiha. Adrian Delia fakkar kif il-Gvern m’għandux il-mandat elettorali biex idaħħal is- surrogacy fit-tibdil li jrid jagħmel fil-lii. Kien Joseph Muscat stess li ammetta fil-Parlament li l-Gvern m’għandux dan il-mandat. Dr Delia staqsa għalfejn din l-għaġġla biex il-Gvern idaħħal dan it-tibdil meta fuq suġġetti oħra anqas sensittivi saru diskussjonijiet fit-tul jew saħansitra referendum.

Dr Delia spjega kif ironikament lii li hi mwaqqfa biex tiddeskrivi l-embrijun uman u biex tipprotei l-istess embrijun uman issa qed tipproponi l-iffriar tal-embrijun b’data ta’ skadenza li jekk ma jiix adottat jispiċċa propjetà tal-Istat u bil-Ministru għalih.

Dr Delia qal li hu jifhem li din hi materja sensittiva ħafna u ta kuxjenza u għaldaqstant iddeieda li se jagħti l-free vote fil-vot dwar il-lii lid-Deputati tal-Partit Nazzjonalista.Dan b’konsistenza ma’ kif kien wiegħed li jagħmel fil-kampanja tiegħu biex sar Kap tal-Partit.

Huwa stieden lil Joseph Muscat biex huwa wkoll jagħti free vote lid-Deputati tal- Gvern. Huwa qal li hemm esponenti tal-Partit Laburista li dià tkellmu li ma jaqblux mat- tibdil li jrid Joseph Muscat ida hemm oħrajn li qed jagħmlu dan fil-magħluq għaliex huma mbeżża li joħoru fl-apert kontra d-diktat tiegħu. Dr Delia appella wkoll lil Prim Ministru biex ma’ jaghmilx minn din l-issue ballun politiku partiġġjan.

14.04.2018