❌ Donnu li għall-Ministru tal-Edukazzjoni, il-fatt li minn 80 klassi bla għalliema fil-bidu tas-sena skolastika issa nżilna għal 18 hu OK!

‼️ Ministru, kellek sajf sħiħ sabiex tassigura li l-ebda tifel jew tifla ma jaqgħu lura  fit-tagħlim tagħhom billi kollha jkollhom għalliem/a. 

🧑🏻‍💻👩‍💻 Infakkrek li uliedna batew biżżejjed waqt l-eqqel tal-pandemija u għalhekk l-iStat kellu l-obbligu li la reġa fetaħ l-iskejjel għat-tfal tagħna jassigura li kulħadd jirċievi l-edukazzjoni tiegħu kif jixraq. Infakkrek ukoll li wara kollox dan hu dritt ta’ kull student u studenta. 

✅ Hawn ukoll pajjiżna irid bidla. Bidla fil-mod ta’ kif nassiguraw aċċess edukattiv għal kulħadd sabiex ma jerġa jintilef ħadd. 

📢 Għalhekk ser nagħmlu bidla b’viżjoni. 

https://www.facebook.com/JulieZahra.mt/posts/222750543291445

Education Minister: 'very few' classes left without a fixed teacher

Julie Zahra

About

L-Edukazzjoni, s-Saħħa Mentali u l-Arti huma suġġetti għal qalbha ħafna. Education, Mental health and the Arts are her passion. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq ir-4 u it-8 Distrett.