Recent Activity

  • comment
    stephen camileri
    commented on In-Nuqqas ta’ Għalliema 2021-10-11 14:24:28 +0200
    Dak kollu li ghidt huwa minnu imma hemm problemi ikbar, (1) illum ghandna iktar ingagg ta supply teachers minflok ghalliema kwalifikati u nitkellmu fuq edukazzjoni ta kwalita ,(2) nuqqas ta’ konsultazzjoni mal-esperti fis-suggetti (ufficjal edukattivi), tibdil il-hin kollu specajalment minhabba LOs (li dahlu fi zmien nazzjonalista) u li ma gabu l-ebda bidla fit-taghlim imma li gabu lill-ghalliema skrivani, (3) nuqqas ta’ rispett lejn l-ghalliema peripatetici (hemm min ikollu jaghti lezzjoni go kurikuru u fallment shih tal-kulleggi (kulleggi li gabu iktar burokrazija, iktar parokjalizmu u hadu hafna mill-poteri min idejn l-Ufficjali Edukatiivi u (4) tibdil kontinwu ta’ direttur u assistenti diretturi bil-konsegwenza li m’hemmx kontinwita. Aparti l-fatt li ghandna nghallmu ghal-ezamijiet u mhux qed nippreparaw lill-istudenti ghal socjetat t’ghada.