ŻOMM AĠĠORNAT:

‘Sur Prim Ministru, għalfejn trid tneħħi l-protezzjoni lit-tarbija fil-uf? Tajjeb li nagħtu l- libertajiet ivili lil kull min jistħoqqlu, ida l-protezzjoni tal-ħajja mill-bidu sat-tmiem tagħha jibqa’ l-akbar dritt li rridu niddefendu.’, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia rea’ staqsa lil Joseph Muscat sabiex jgħid għalfejn irid ineħħi l-protezzjoni lit-tarbija fil-uf fil- lii dwar il-vjolenza domestika.

Adrian Delia rea’ għamel din il-mistoqsija waqt attività politika f’San Pawl il-Baħar wara li kien dià għamel din il-mistoqsija u Joseph Muscat baqa’ ma weibx. Il-Partit Nazzjonalista bl-aktar mod kategoriku huwa kontra kull forma ta’ vjolenza domestika, tkun kontra min tkun u għalhekk li rridu niddefendu wkoll lit-tarbija fil- uf.

Dr Delia tkellem fuq il-pensjonijiet u qal li l-Partit Nazzjonalista se jagħti l-akbar prijorità lill-pensjonijiet. Dan għaliex l-aktar li jinsabu fir-riskju tal-faqar huma l-anzjani, li għandhom aktar minn 65 sena. Matul dawn l-aħħar ħames snin, in-numru tal-persuni li għandhom dħul anqas mill-minimu aċċettabbli diedu b’7,600 u meta l-pagi ma jididux ibaxxu l- pensjonijiet,

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia tkellem fuq il-pensjoni tal-Membri Parlamentari u enfasizza li n-nies jiu l-ewwel u l-politii qegħdin hemm biex iservu. Huwa enfasizza kif in-nies rebħu bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista li għael li jqiegħed l-interessi tal-pensjonanti qabel interessi oħra.

Dr Delia qal li issa li l-Gvern laqa’ l-appell li għamillu u rtira fuq il-pensjoni tal-Parlamentari, qed jistenna li tibda d-diskussjoni biex il-pensjonijiet ikunu adekwati sabiex l-anzjani Maltin u Għawdxin ikollhom livell ta’ ħajja aħjar.

Huwa kkwota l-istatistika tal-Eurostat li turi kif aktar minn 22,000 tal-anzjani Maltin u Għawdxin jinsabu fir-riskju tal-faqar. Qal ukoll li filwaqt li l-anzjani qed ibatu minn pensjonijiet baxxi, qed jibgħu wkoll bin-nuqqas ta’ sigurtà u l-biċċa l-kbira tagħhom jistennew ix-xhur sakemm jingħataw appuntament għall-operazzjonijiet fl-isptarijiet.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq il-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar u qal li bil-ħatra tas-Sindku u l-Vii Sindku odda, rebaħ is-sens komun għall-id tar-residenti ta’ din il-lokalità. Dan għaliex iet rispettata l-espressjoni demokratika tar-residenti f’din il- lokalità, mhux kif riedu jagħmlu l-Kunsilliera tal-Partit Laburista li riedu jaħtfu l-Kunsill kontra r-rieda tar-residenti kif espressa bil-vot tagħhom fl-aħħar elezzjoni lokali. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista ngħata raun fuq din il-kwistjoni wkoll bħalma dià ngħata raun f’numru ta’ kaijiet oħra fosthom dawk tal-ivilupp f’Bulebel u l-pensjonijiet.

18.03.2018