ŻOMM AĠĠORNAT:

Fis-seduta tal-Kumitat ta’ Skrutinju Parlamentari tal-20 ta’ unju, d-deputati tal-Partit Nazzjonalista vvota kontra n-nomina tal-Gvern sabiex is-Sur Daniel Azzopardi jinħatar Rappreentant Permanenti ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Din kienet l-ewwel darba li ma kienx hemm qbil.

 

L-membri tal-Oppoizzjoni vvutaw b’dan il-mod għax huma konvinti li l-għala fi-ċirkostanzi partikolari hija waħda baljata u nieqsa mill-għaqal. F’mument meta pajjina qiegħed jaffronta sfidi kbar fl-Unjoni Ewropea, l-ħatra min-naħa tal-Gvern kellha ssir fuq persuna li għandha ferm aktar esperjenza li hija neessarja. L-interess nazzjonali ie għalhekk injorat u traskurat.

21.06.2018