ŻOMM AĠĠORNAT:

7. Indaħħlu skrutinju tal-persuni li jkunu nominati bħala Chairpersons ta’ bordijiet f’awtoritajiet pubbliċi importanti permezz ta’ smigħ pubbliku fil-Parlament. Nistabbilixxu tul ta’ żmien massimu għal dawn il-ħatriet.

8. Ma naħtrux uffiċjali għolja tal-partiti politiċi f’positions of trust mal-Gvern jew fuq bordijiet pubbliċi.

9. Il-Kummissarju dwar Standards fil-Ħajja Pubblika jżomm reġistru u jippubblika b’mod regolari lista ta’ ħatriet fuq bordijiet pubbliċi flimkien mal-ħlas rispettiv tagħhom.

10. Reklutaġġ u promotions fis-servizz ċivili u fis-settur pubbliku jsiru permezz ta’ proċess serju, miftuħ u kompetittiv.