Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-konfront tal-ministru Justyne Caruana li ġie ppubblikat aktar kmieni llum, il-pożizzjoni tal-ministru ma għadhiex tenibbli u għalhekk Robert Abela għandu jneħħiha immedjatament.  Dan hu mument ta’ prova ieħor għal Robert Abela u diġá għadda biżżejjed żmien li matulu missu aġixxa.

Il-konklużjonijiet tar-rapport  jikkonfermaw ksur ta’ kodiċi ta’ etika u trattament preferenzjali mill-Ministru Justyne Caruana lil Daniel Bogdanovic li ingħata direct order li għaliha la kien kwalifikat wisq anqas kellu l-kompetenza u l-ħiliet li jwettaq ix-xogħol li ġie fdat lilu. Ir-rapport tal-Kummissarju jagħmilha ċara li hemm potenzjalment ksur ta’ liġi li dwaru l-Pulizija għandha tieħu azzjoni.

Ma hemmx aktar ħin x’jintilef. Robert Abela għandu jaġixxi minnufih. Is-settur tal-edukazzjoni għandu bżonn ministru li jagħtih gwida u jinvesti fl-għalliema kif meħtieġ u mhux tberbiq u nfieq ta’ flus fuq ħbieb.

 

Karol Aquilina

Kelliem għall-Ġustizzja

 

Therese Comodini Cachia

Kelliem għad-Drittijiet Umani

u l-Governanza Tajba

Partit Nazzjonalista

About

Aħna lesti biex inkunu MIEGĦEK 💪 Miegħek. Għal Malta 🇲🇹 pn.org.mt