ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Qorti tal-Appell Kostituzzjonali għadha kemm tat rebħa maġġuri lill-Partit Nazzjonalista kontra l-arroganza tal-poter tal-Partit Laburista. L-ogħla Qorti f’pajjina preseduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi – u li minnha l-Gvern ma jista’ jmur imkien aktar – tat raun lil dak li qal il-Partit Nazzjonalista meta l-Gvern kien ressaq il-lii dwar il-finanzjament tal- partiti politii. Fid-diskussjoni fil-Parlament, l-Oppoizzjoni kienet insistiet li numru ta’ dispoizzjonijiet tal-lii jmorru kontra l-libertajiet fundamentali kif imniżżlin fil- Kostituzzjoni ta’ Malta.

Imma l-Gvern Laburista baqa’ għaddej jinsisti li jgħaddi lii li tikser id-drittijiet tal- Oppoizzjoni fil-finanzjament tagħha waqt li hu jaħtaf u jabbua minn flus u propjetajiet tal- poplu f’sistema ta’ finanzjament pubbliku ta’ partit wieħed biss, il-Partit Laburista. Il-Qorti tal-Appell Kostituzzjonali bagħtet din is-sentenza importanti lill-Parlament biex issa l- Parlament se jkollu jbiddel il-lii kif insistiet l-Oppoizzjoni mill-bidu nett. Dan ma kienx ikun hemm bonnu kieku l-Gvern Laburista għadda lii bilanjata mal-partiti kollha u mhux ipprova jagħmel anke din il-lii mezz biex ixekkel lill-Partit Nazzjonalista fil-fondi meta l- Partit Laburista qed jaħtaf artijiet u flus il-poplu.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li l-Gvern rea’ nqeda bl-istituzzjoni tal-Avukat enerali biex ixekkel lill-Partit Nazzjonalista fil-fondi. Imma kellha tera’ tkun l-ogħla Qorti ta’ pajjina li mhux biss irmiet ’il barra l-argumenti tal-Avukat enerali imma wkoll waħħlitu l- ispejje. Din hi rebħa maġġuri kontra l-arroganza tal-poter tal-Partit Laburista u dan kontra l- mezzi kollha li ua l-Gvern, inklugħal darb’oħra l-Avukat enerali.

Clyde Puli

Segretarju enerali

Mark Anthony Sammut

President Kumitat Eekuttiv

08.10.2018