Nahseb wasal iz zmien li l pulizija ma jibqawx jigu diskriminati fejn il-penzjoni tahom ma toghliex ma l gholi tal hajja. Ikun passa fhaqli ukoll ghax il pulizija nesew x ghamel mahom il Pn . Kull ma jiftakru z zidiet u l arretrati li ta l labour. Barra li din hija diskriminatorja li ma toghliex , it-tieni hafna pulizija zgur li tattirom ghax hi ingustizzja. Kuragg u grazzi hafna.