ŻOMM AĠĠORNAT:

“Aħna mhux liijiet biex nagħtuhom id-droga rridu għa-għaagħ tagħna, ida l- opportunitajiet kollha meħtiea sabiex jesprimu bl-aħjar mod il-potenzjal kollu tagħhom.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fuq NET FM.

Dr Delia qal li jrid illi li-għaagħ jagħtihom aktar opportunijiet odda fejn jitgħallmu l- ħiliet meħtiea għas-seklu 21. Huwa qal li -għaagħ għandu jkollhom aktar opportunitajiet odda fil-muika, fl-arti, fl-isport u pjattaforma biex jesprimu l-ideat tagħhom stess. Dan sabiex jipparteipaw fit-tmexxija tal-pajjiu jkunu fundamentali fid-deijonijiet biex il-futur tagħhom u tal-pajjiikun aħjar.

Adrian Delia qal li għandu vijoni li jiftaħ il-bibien tal-Partit Nazzjonalista għal parteipazzjoni aktar wiesgħa ta-għaagħ. Huwa rringrazzja li-għaagħ kollha li b’entujamu ipparteipaw waqt il-festi tal-Indipendenza u -għaagħ li se jipparteipaw fil- programm did ta’ formazzjoni pubblika Future Leaders. Dan il-programm bla ħlas, se jkun qed isir flimkien mal-Fondazzjoni AAD u se jkun qed jagħti l-formazzjoni politika kollha meħtiea li-għaagħ bejn l-14 u l-24 sena, li se jipparteipaw.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid sojeta li jimpurtaha għaliex il-Gvern ma jimpurtahx u moħħu biss fil-marketing biex jakkwista l-voti. Huwa qal li eempju ta’ dan huwa n-nuqqas ta’ ippjanar tal-Gvern fit-trasport tal-iskejjel, fejn spiċċa biex ħalla mijiet ta’ studenti mingħajr trasport meta fadal ftit jiem biss qabel jergħu jiftħu l-iskejjel. Adrian Delia qal li sfortunatament dik li kienet idea tajba, tant li kienet iet imwegħda mi-ewpartiti politii ewlenin fl-aħħar elezzjoni enerali, spiċċat f’eerizzju tal-Gvern biex jakkwista l-voti u spiċċat ħalliet studenti u enituri fl-inertezza dwar it-trasport tagħhom.

Dr Delia qal li rridu noqogħdu attenti li ma nieħdux for granted dak li ksibna bħala pajjiu għalhekk għandna nimxu ‘l quddiem għal sojetà li jimpurtaha. Huwa qal li kontra l-vjolenza domestika daħħalna fis-seħħ il-konvenzjoni ta’ Istanbul ida filwaqt li hawn il-lii, jeħtieli jissaħħaħ l-infurzar u l-qafas sħiħ biex il-lii tii msaħħa. Adrian Delia qal li jeħtieukoll pjan fit-tul għall-persuni vulnerabbli li ma mhux qed ilaħħqu mal-ħajja u jinsabu neqsin mill- affarijiet essenzjali u li m’għandhomx ħajja dienti jew fejn joqogħdu. Dan għaliex il-Gvern qed ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni li qed tħalli impatt negattiv f’bosta setturi fosthom il-pagi, l-kirjiet u l-prezzijiet tal-ikel.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal l-Gvern m’għandux pjan jew soluzzjoni għall-ħarsien tal- ambjent. Huwa qal li f’sojetà li jimpurtaha kulħadd għandu jkollu d-dritt li jgawdu ambjent nadif u mhux spiċċajna bir-4 l-agħar kwalità tal-arja fl-Ewropa kif turi l-istatistika. Dan b’detriment għas-saħħa tan-nies.

23.09.2018