ŻOMM AĠĠORNAT:

Stqarrija tal-Kap tal-Oppoizzjoni wara l-aħħar viluppi fil-Qrati, fil-Parlament u fil-media dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Fid-dawl tal-aħħar viluppi dwar il-qtil tal-urnalista Daphne Caruana Galizia, hu ar li l- Gvern ma wettaqx dmiru sewwa la qabel il-qtil biex jipprevenih u lanqas wara biex jinvestigah sewwa u jsib min qabbad dan il-qtil.

Fost l-aħħar viluppi hemm:

 • il-kundanna tal-Qorti Kostituzzjonali għall-mod kif tmexxiet l-investigazzjoni dwar dan

  il-qtil bl-involviment tar-rael ta’ Ministru;

 • l-ammissjoni li għamel fil-Parlament il-Ministru Chris Cardona li għandu qrubija ma’

  wieħed mill-akkuati bil-qtil u li kien f’bachelor’s party miegħu; u

 • ir-rivelazzjonijiet fil-media Taljana li Chris Cardona rieva telefonata mingħand l-istess

  persuna li eatt wara emplet lil wieħed mill-akkuati bil-qtil.

  Fid-dawl ta’ dawn l-iviluppi, l-Oppoizzjoni qed titlob lill-Gvern biex iwaqqaf kummissjoni spejali, awtonoma u indipendent dwar dan il-qtil li tkun tgawdi fiduja wiesgħa fil-pajji. Din il-kummissjoni spejali għandha:

 • tidentifika n-nuqqasijiet li seħħew fil-protezzjoni li l-Gvern kellu jagħti lill-urnalista

  maqtula u baqa’ ma tahiex;

 • tistħarrex’kienu jafu l-awtoritajiet dwar movimenti li kienu qed iseħħu u li setgħu

  jindikaw theddida għall-ħajja ta’ Daphne Caruana Galizia; u

 • tinvestiga jekk l-awtoritajiet naqsux milli jaixxu tempestivament fid-dawl ta’ dak li

  kienu jafu biex jipproteu ħajjet il-urnalista qabel inqatlet.

  Apparti l-protezzjoni li messha ngħatat lill-urnalista qabel inqatlet, sena mill-qtil tagħha għad mhux identifikat il-mandant li qabbad li tinqatel. Din hi ħaa gravi u ta’ import politiku kbir f’dan il-ka.

  Għalhekk l-Oppoizzjoni qed titlob lill-Gvern:

 • Jgħid ar x’għamel u x’għadu qed jagħmel il-Korp tal-Pulizija biex isib il-mandant li

  qabbad dan il-qtil;

 • Ineħħi lill-Kummissarju tal-Pulizija preenti li ie kundannat mill-Qorti għal

  investigazzjoni mdardra bl-involviment tar-rael ta’ Ministru u li evidentement għandu

  jkun taħt investigazzjoni tal-kummissjoni spejali; u

 • Jaħtar Kummissarju tal-Pulizija serju li, anke jekk tard, jibda jidderiei b’indipendenza t-

  tiftix u l-qbid tal-mandant li qabbad dan il-qtil.

  Adrian Delia

  Kap tal-Oppoizzjoni u Kelliem għall-ustizzja u l-Governanza Tajba

  11.10.2018