ŻOMM AĠĠORNAT:

‘Jekk il-Gvern mhux lest li jwaqqaf dan is-serq, Gvern Nazzjonalista did se jagħti lura l-flus kollha ejda li n-nies ħallsu aktar għad-dawl u l-ilma.’, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta kien qed jindirizza attività politika f’Ħ’Attard.

Dr Delia qal li l-Gvern qed iħaddem ħain is-sistema tal-ħrutal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u dan qed iwassal biex in-nies qed jispiċċaw iħallsu ferm aktar għad-dawl u l-ilma. Huwa qal li mill-istħarrital-Partit Nazzjonalista li sar fuq l-100 mitt kont li n-nies abu magħhom fid- Dar entrali rriulta li 80% ħallsu aktar milli suppost kellhom iħallsu għad-dawl u l-ilma. Il- ħlas ejjed li rriulta mill-istħarrita’ dawn il-kontijiet kien ilaħħaq sa 600 fis-sena.

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jitkellem għan-nies u se jibqa’ għaddej b’dan l-eerizzju fejn qed jagħmel analii tal-kontijiet u għalhekk stieden aktar familji biex jersqu lejn id-Dar entrali bil-kontijiet ta’ sena sħiħa.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid sojetà li jimpurtaha lejn ir-rispett lil min ikun iddedika ħajtu għal ħaddieħor, b’mod spejali lejn il-membri fil-korpi dixxiplinati. Dr Delia qal m’għandniex nattakkaw il-membri tal-Korp tal-Pulizija ida nikkritikaw biss lil iomm lill-pulizija milli jaqdu dmirhom. Huwa qal li jrid sojetà li jimpurtaha mir-rispett lejn l- awtoritajiet għaliex kull membru tal-Korp tal-Pulizija, bħalma huwa l-Kuntistabbli Simon Schembri, għandu d-dritt li fit-tmiem tal-urnata tax-xogħol imur lura għand il-familja tiegħu.

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-vui tal-persuni li jkunu iddedikaw ħajjithom għas-sigurtà ta’ ħaddieħor u għalhekk stieden lill-Gvern sabiex jieħu d-deijonijiet kollha li hemm bonn biex il-membri tal-Korp ikollhom il-protezzjoni kollha possibbli waqt il-qadi ta’ dmirijiethom biex ma jkunx hemm aktar inident bħal dak li fih kien involut il- Kuntistabbli Schembri. Huwa qal li l-familja ta’ Simon Schembri għandha tingħata kumpens xieraq għal dak li arrbu.

Dr Delia qal li jrid sojetà li temmen fil-ħarsien tal-ħajja u kien għalhekk li l-Grupp Parlamentari kollu tal-Partit Nazzjonalista ivvota kontra l-emendi tal-IVF li jrid idaħħal il-Gvern. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jirrijafferma l-poizzjoni tiegħu favur il- ħajja mill-konepiment sat-tmiem naturali tagħha, għaliex l-emendi li l-Gvern irid idaħħal għal-lii tal-IVF li kien daħħal fis-seħħ Gvern Nazzjonalista fl-2012, ma joffru l-ebda garanzija li l-ħajja umana se tii mħarsa.

27.05.2018