ŻOMM AĠĠORNAT:

‘Dan huwa Gvern li ttradixxa lill-ħaddiema u n-nies bil-mod qegħdin jindunaw. Dan huwa Gvern li miegħu qed jistgħanaw ftit persuni, u fejn il-id li qed joħolqu n-nies bit-tkabbir ekonomiku mhux qed jasal għand kulħadd.’, hekk qal il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia meta indirizza attività politika f’Ħa-abbar.

Dr Delia qal li n-nies qed jinsterqu bil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għax il-Gvern qed iħaddem ħain is-sistema tal-ħrutal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan qed iwassal biex in-nies jirievu l-kontijiet aktar spiss u aktar għoljin. Mill-istħarrili għamel il-Partit Nazzjonalista fuq il- kontijiet li n-nies abu d-Dar entrali rriulta li 80% ħallsu aktar milli suppost għad-dawl u l- ilma sa’ 650.

Adrian Delia qal li l-istatistika Ewropea tal-Eurostat ukoll ikkonfermat li l-Maltin u l- Għawdxin qed iħallsu aktar għall-enerija. Dan meta l-kontijiet li qed iħallas il-konsumatur diedu b’7.1%, fi mien meta l-prezz internazzjonali kien wieħed stabbli.

Dr Delia qal li l-Partit Nazzjonalista talab lir-Regolatur għall-Enerija u s-Servizzi tal-Ilma, l- Awtorità ta Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, l-Uffiċċju tal- Kompetizzjoni u l-Uffiċċju tal-Konsumatur sabiex jinvestigaw l-kontijiet tad-dawl u l-ilma li jinħaru għoljin mill-ARMS.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal l-Gvern injora għal kollox l-ilmenti tan-nies li qed jirievu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għoljin. Huwa qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jkun il- vui tal-familji li qed iħallsu aktar milli suppost għax nemmnu f’sojetà li jimpurtaha fejn il- konsumatur ma jinsteraqx għas-servizz li jikkonsma.

Adrian Delia qal li din i-ieda ta’ 7.1% fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma trid tittieħed ukoll fil- kuntest ta’ dak li ie velat mill-urnal The Guardian. Dan il-urnal irrapporta kif xi ħadd f’SOCAR tal-Aerbajan għamel profitt ta’ $40 miljun f’sena waħda mid-deal ħain li ie ffirmat għall-gass LNG għall-power station.

Dr Delia qal li jrid sojetà li jimpurtaha li ħadd ma jbati spejalment dawk in-nies li qed jispiċċaw jgħixu fil-garaxxijiet u dawk li qed jaffaċċjaw ħlasijiet għoljin għall- akkomodazzjoni. Dan meta l-istatistika Ewropea tal-Eurostat turi li wieħed minn kull għaxra f’Malta waqgħu lura fil-ħlas tal-kera tal-post fejn jgħixu jew il-ħlas tas-self mal-banek għad- dar tagħhom. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-vui ta’ dawn il-persuni li m’għandhomx vui sabiex in-nies ma jaqawx lura u verament it-tkabbir ekonomiku li jiġġenera l-pajjijilħaq lil kulħadd.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid sojetà li jimpurtaha mill-ustizzja u s-serjetà għax il-Gvern mhux qed iħares ir-reputazzjoni tajba ta’ Malta, li nbniet matul is-snin mill- Gvernijiet Nazzjonalisti. Minflok il-Gvern għael li jaċċetta u jħajjar li jiu f’Malta nies li mhux serji u li għamlu ħsara lis-settur tas-servizzi finanzjarji, bħalma huwa l-bank Pilatus.

Adrian Delia qal li fejn tidħol Malta rridu nkunu leħen wieħed u b’vui waħda favur il- Maltin. Dan meta l-Ewropa tat lill-Gvern 13-il rakkomandazzjoni biex insaħħu l- istituzzjonijiet u s-saltna tad-dritt. Huwa qal ukoll li għamel stedina lil Joseph Muscat sabiex flimkien niddefendu r-reputazzjoni ta’ Malta ida minflok il-Gvern warrab ir- rakkomandazzjonijet li sarulu.

03.06.2018