ŻOMM AĠĠORNAT:

“Dan huwa attakk minn pajjina fuq pajjina, attakk mill-Gvern fuq is-servizzi finanzjarji. Aħna se nibqgħu nkunu l-vui tan-nies li jaħdmu f’dan is-settur u li ma-mien saħħuħ.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq Radio 101.

Adrian Delia qal li matul is-snin in-nies irnexxilhom jagħmlu minn Malta entru tas-servizzi finanzjarji mill-aqwa ida l-Gvern qed ikisser din ir-reputazzjoni tajba. Dr Delia qal li meta ltaqa’ mal-Kummissarju Ewropew Vra Jourová huwa iddefenda is-settur finanzjarju ta’ Malta li hu wieħed tajjeb, ida l-Gvern ippermetta li jsiru l-abbui u nuqqasijiet serji. Dan wassal sabiex l-istituzzjonijiet finanzjarji f’Malta jinsabu taħt l-iskrutinju tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Huwa qal li meta l-istituzzjonijiet jinsabu investigati, u meta l-Vii President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans qal li l-MFSA għandha tii investigata wkoll, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna mhu qed jgħid xejn u mhux qed iorr ir-responsabbilità.

Dr Delia qal li fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni, l-interess nazzjonali għandu jii dejjem l- ewwel u qabel kollox. Dan wara l-katal-immigranti abbord il-vapur Aquarius. Huwa qal li Malta għandha tibqa’ konformi mal-ħarsien tal-liijiet internazzjonali. Adrian Delia qal li l- Oppoizzjoni se tkun attiva fl-Ewropa sabiex il-pajjii kollha tal-Unjoni Ewropea jassumu r- responsabbilitajiet tagħhom għax il-krii tal-immigrazzjoni irregolari hija problema tal- Ewropa kollha.

Adrian Delia qal li l-Ministru Carmelo Abela wkoll għandu jorr ir-responsabbilità tad- deijoni li jqabbad ħaddiema tal-Gvern biex wettqu xogħlijiet fir-residenza tiegħu. Huwa qal li għadda mien u l-Ministru Abela għadu ma refgħax ir-responsabbilità politika u l-Prim Ministru baqa’ sieket, bħalma baqa’ sieket il-Ministru Chris Cardona li wkoll ma arrx ir- responsabbilità tal-iti li tħallsu mit-taxxi tal-poplu.

Dr Delia qal fis-settur tal-ustizzja wkoll mhix tinrefa’ responsabbilità għax filwaqt li l- Ministru Owen Bonnici jilgħab bin-numri tal-kawi, hawn persuni li ilhom is-snin jistennew biex issir ustizzja. Huwa qal li bħal setturi oħra, l-Gvern ma jinteressahx mill-ustizzja għax irid dan is-settur jiddgħajjef u jassigura li jkun hawn imħallfin li b’xi mod jew ieħor kienu assojati mal-Partit Laburista. Dan meta in-nies jinteressahhom li ma jdumux sabiex jieħdu l-ustizzja fi mien rajonevoli u fuq dan ma sar l-ebda progress u Malta għandha l- inqas numru ta’ imħallfin fl-Ewropa per capita.

Adrian Delia qal li l-ħaddiema u l-familji qed jaffaċċjaw aktar piijiet spejalment f’idiet fil- prezz ta’ affarijiet essenzjali bħalma huma l-ikel u l-enerija. Dan meta l-istatistika tal- Eurostat ikkonfermat li l-inflazzjoni f’Malta f’Mejju kienet tammonta għal 1.7% jew ieda ta’ 0.6% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fl-istess ħin 80% tan-nies qed jinsterqu għad-dawl u l-ilma għax il-Gvern qed iħaddem ħain is-sistema tal-ħrutal-kontijiet. Adrian Delia ab eempju ta’ familji li ħallsu aktar għad-dawl u l-ilma li kkonsmaw, fosthom familja minn Ħ’Attard li ħallsu 174 aktar għall-kont ta’ famija minn Ħa-abbar li ħallsu 231 aktar.

Dr Delia qal li l-Partit Nazzjonalista mar għand l-istituzzjonijiet bir-riultat tal-kontijiet li n- nies abu fid-Dar entrali u qed jistenna li jinvestigaw dan is-serq. Għal dan is-serq mill- kontijiet tad-dawl u l-ilma wkoll ħadd mhu qed iorr ir-responsabbilità. Huwa qal li għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jinsisti mal-Gvern li jwaqqaf dan is-serq u jekk ma jibqa’ jieħux azzjoni Gvern Nazzjonalista did se jrodd lura l-flus ejda li n-nies ħallsu għall- kontijiet għax nemmnu f’sojetà li jimpurtaha fejn ħadd ma jinsteraq għal dak li jikkonsma.

17.06.2018