Il-Programm Elettorali Viżjoni għal Malta 2030 huwa l-qafas ta' programm ta' ħidma li fuqu Gvern Nazzjonalista ser iġib il-bidla li pajjiżna tant għandu bżonn. Dan il-Pakkett Speċjali ta' Miżuri huwa intiż biex jispjega f'aktar dettall kif gvern immexxi minn Bernard Grech ser iwettaq il-ħidma mwiegħda f'dan il-qasam fil-Programm Elettorali.

L-iżvilupp urban bla rażan f’dawn l-aħħar snin ħoloq pressjoni kbira fuq l-ambjent ta’ madwarna.

Dan kellu impatt sinifikattiv fuq il-kwalità tal-ħajja ta’ kulħadd b’detriment fuq il-fibra tal-komunitajiet tagħna.

Għaldaqstant irridu niksbu u nagħtu lura spazji miftuħa lin-nies bħala pulmuni ambjentali f’zoni urbani waqt li nħarsu l-ambjent rurali u l-biodiversità.

AQRA f'aktar dettall:

Partit Nazzjonalista

About

Aħna lesti biex inkunu MIEGĦEK 💪 Miegħek. Għal Malta 🇲🇹 pn.org.mt