Irridu nipproteġu l-ispazji u l-ġonna pubbliċi mhux nibnuhom. Il-Partit Nazzjonalista favur ir-residenti ta’ Marsaxlokk. Jeħtieġ jinstab post ieħor għal Ċentru Ċiviku mhux neqirdu l-ġnien tal-Iskola.

Dan qaluh il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Janice Chetcuti waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha huma fissru l-oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista għall-proposta sabiex il-ġnien tal-iskola pubblika fil-lokalita’ jinbena u ma jibqax spazju pubbliku.

Peter Agius qal li bħalissa r-residenti ta’ Marsaxlokk, u speċjalment it-tfal u l-għalliema ta’ din l-iskola, jistgħu jgawdu minn ġnien u spazju pubbliku.  Huwa qal li minflok dan l-ispazju miftuħ, permezz ta’ din il-proposta jridu joqtlu 40 siġra, jarmu din il-ħamrija u minflok itellghu tlett sulari ġebel u bricks.  Agius sostna li dan ikun żball gravi u tenna li l-Partit Nazzjonalista jrid iżidl-ispazji pubbliċi fil-komunita mhux nibnu l-ftit li għandna diġà.

Min-naħa tagħha Janice Chetcuti qalet li rridu ambjent aktar san għat-tfal tagħna. Hi staqsiet x’eżempju qed intuhom jekk flok nieħdu ħsieb il-ġnien qed neqirdu s-siġar biex intellghu il-bini? Hi fakkret kif fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista ressaq serje ta proposti ambjentali, filfatt waħda minnhom hija li nżidu l-ispazji miftuħa.

Partit Nazzjonalista

About

Aħna lesti biex inkunu MIEGĦEK 💪 Miegħek. Għal Malta 🇲🇹 pn.org.mt