ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Vii Sindku ta-ebbuGħawdex Daniel Cordina jiċħad kategorikament l-aħbar falza li dehret fil-konfront tiegħu fil-midja tal-Partit Laburista fejn ie allegat li mhux se jkun qed jera’ jikkontesta għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta-ebbuGħawdex li se ssir is-sena d- dieħla.

Daniel Cordina kkonferma l-intenzjoni tiegħu li jera’ jikkontesta għall-Kunsill Lokali ta- ebbuGħawdex u l-Partit Nazzjonalista permezz ta’ imejl datata l-4 ta' Frar 2018.

Il-Vii Sindku Daniel Cordina jwiegħed lir-residenti kollha ta-ebbuGħawdex ħidma bla waqfien flimkien mal-Kunsillieri sħabu tal-istess Partit Nazzjonalista, s-Sindku Nicky Saliba u l-Kunsillier Carmelo Saliba.

Filwaqt li l-Partit Laburista jinħela fuq dawn il-qlajjiet bla bai, il-Kunsillieri Nazzjonalisti jkomplu jimpenjaw ruħhom sabiex jagħtu dak kollu li jistgħu għall-id tar-residenti ta- ebbuGħawdex.

Daniel Cordina

Viċi Sindku taż-Żebbuġ, Għawdex

27.02.2018