ŻOMM AĠĠORNAT:

B’referenza għas-sentenza mogħtija fil-kawa kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat, niddikjara illi matul i-mieni mogħti mil-lii se nikkunsidra Appell kontra din is-sentenza. Dan b’rabta mal-kawa kontra l-Prim Ministru meta għamel dikjarazzjoni fil-konfront tiegħu b’rabta ma’ xogħlijiet fi- urrieq. Il-Qorti tal-Appell dià ddeidiet ewlibelli f’kawi li kelli kontra l-midja tal-Partit Laburista, fejn f’kaiddeidiet li kien hemm libell u f’kaieħor iddeidiet li ma kienx hemm lok għal libell.

Ta’ min isemmi fatt ar li ħarewaqt dawn it-tliet kaijiet u li għadu ħadd sal-lum ma spjega kif f’nofs inkjesta Dipartimentali, ħaddiema li quddiem l-inkjesta setgħu jixhdu bil-libertà kollha u assistiti mill-avukati tagħhom spiċċaw ittieħdu dritt fil-Kwartieri enerali tal-Partit Laburista, f’irkostanzi li mhux ari, u saritilhom dikjarazzjoni li fiha għall-ewwel darba qajmu l- allegazzjonijiet.

Għalhekk nistaqsi x’qed isir u kif qed jii trattat il-Katal-Ministru Carmelo Abela, li propju fid-dar tiegħu fejn jgħix saru xogħlijiet minn ħaddiema tal-Gvern u allegatament waqt il-ħin tax-xogħol. Nistaqsi jekk xi ħadd f’dan il-kareggħax bagħat għal xi ħaddiema fil-Kwartieri enerali tal-Partit Laburista biex jagħmlu xi dikjarazzjoni u jekk xi ħadd kellimhomx lil dawn il-ħaddiema tal-Gvern li ħadmu fid-dar tal-Ministru Abela għal benefiċċju personali.

05.07.2018