ŻOMM AĠĠORNAT:

Wara li saret laqgħa u iet imfakkra l-memorja tal-mibkija Evelyn Vella Brincat, li kienet il- President tal-Kulleġġ għal dan l-aħħar sentejn, il-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista mexa għal proess għall-għala ta’ President did. Il-Kulleġġ unanimament għael lil Charles Selvaggi li kien jokkupa l-kariga ta’ Vii President.

Il-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista wara għadda għall-għala ta’ Vii President, fejn inħatret Doris Borg. Kif ukoll ie magħżul Dr Errol Cutajar sabiex jirrappreenta l-istess kulleġġ ġewwa l-eekuttiv tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma’ Charles Selvaggi u Ryan Cefai Mercieca. Charles Selvaggi hekk se jkun ukoll ir-rappreentant fl-Kunsill Amministrattiv tal-partit.

Il-President Charles Selvaggi fl-ewwel messaġġ tiegħu saħaq fuq l-importanza ta’ dan il- Kullegg u kif għandu jkun ijed attiv. Fi-mien li ej se jkun qed jorganizza diversi attivitajiet sabiex iib flimkien il-kandidati tal-partit għall-elezzjonijiet Ewropew kif ukoll dawk li urew ix-xewqa li jibqgħu jaħdmu bħala kandidati għall-elezzjoni enerali ta’ erba’ snin oħra.

13.09.2018