ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista tal-Ħamrun jesprimu d-diappunt tagħhom għall- mod kif il-Gvern permezz tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma ttratta r-residenti Ħamrunii fil-problema li kien hawn fil-lokalità ta’ nuqqas tal-ilma tal-vit. Fl-istess ħin, l- istess Kunsillieri juri solidarjetà sħiħa mar-residenti Ħamrunii għall-inkonvenjent li esperjenzaw f’dawn l-aħħar jiem.

Minkejja li kulħadd jifhem li ħsara tista’ tinqala dejjem, assolutament mhux aċċettabbli li residenti jitħallew mingħajr provvista tal-Ilma għal numru ta’ ranet kif ara fil-Ħamrun f’dawn l-aħħar jiem. Huwa obbligu tal-Gvern u tal-Korporazzjoni li jaraw li l-familji kollha jkollhom provvista adekwata ta’ ilma huma x’inhuma -irkostanzi u mhux kif ara f’dan il- ka.

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti fil-Kunsill Lokali tal-Ħamrun jħossu li huwa assolutament tal- mistħija li wara numru ta’ ranet intbagħtu numru għir ta’ bowsers tal-Ilma b’mod li r- residenti Ħamrunii spiċċaw b’poizzjoni li jargumentaw sabiex jieħdu dak li hu tagħhom bi dritt. L-Awtoritajiet naqsu milli jagħtu assistenza baika lir-residenti inklutelefonati mhux imwieba u lmenti li baqgħu bla risposti.

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti tal-Ħamrun jenfasizzaw li mhu se jħallu lil ħadd jittratta lir- residenti tal-Ħamrun bħala residenti tat-tieni klassi u se jibqgħu jaħdmu kif dejjem għamlu sabiex il-lokalità tal-Ħamrun jibqa’ trattat bl-aħjar mod.

 

Antonello Cuschieri

Efrem Buttigieg

Louise Tedesco

27.03.2018