ŻOMM AĠĠORNAT:

Dimostrazzjoni oħra li l-Gvern Laburista ma jimpurtahx mill-Kunsilli Lokali u li l- Kunsillieri eletti f’ismu saħansitra jaqblu miegħu billi jivvutaw favur trattament simili. Dan kollu ara waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra Għawdex li saret fit-13 ta’ Awwissu, fejn il-maġġoranza Laburista li tmexxih ivvutat kontra mozzjoni mressqa minn Kevin Cutajar u Anthony Attard, ir-rappreentanti Nazzjonalisti fi ħdan l-istess Kunsill.

Il-mozzjoni kienet titratta talba għal no objection enerali li l-Building Regulation Offie (l-Uffiċċju Governattiv responsabbli minn siti fejn ikun qed isir bini) ressaq mingħajr ebda konsultazzjoni sabiex jiu indirizzati kaijiet fejn bankini jiu ingumbrati waqt li jkun għaddej xogħol ta’ bini. It-talba ta’ dan l-uffiċċju kienet sabiex f’kaijiet simili, l-Kunsill ma joġġezzjona bl-ebda mod li ssir bankina proviorja ‘l barra għal ot-triq.

F’laqgħa li saret fis-16 ta’ Lulju, l-Kunsillieri kollha Xagħrin inklui l-Kunsillieri tal- Partit Laburista, ma kienux qablu ma’ din it-talba enerali minħabba diversi fatturi fosthom l-perikli marbuta magħha u l-Kunsill kien staqsa għal gwida mill-Assoazzjoni tal-Kunsilli Lokali, li min-naħa tagħha kienet irrispondiet li għadha għaddejha bit- taħdidiet mal-awtoritajiet.

Madanakollu, jidher li uffijali Governattivi injoraw il-poizjoni tal-Kunsill u saħansitra għeddew lil sidien ta’ siti ta’ bini fix-Xagħra, b’infurzar u multi f’kali bankina proviorja ma jagħmlux.

Il-mozzjoni tal-Kunsillieri Nazzjonalisti Kevin Cutajar u Anthony Attard kienet titlob biex il-Kunsill jikkundanna l-air ta’ dawn l-uffiċċjali. Il-mozzjoni kienet ukoll tħeġġelill-awtoritajiet jieqfu bit-theddid lil sidien ta’ siti tal-bini u sabiex issir konsultazzjoni mal-Kunsill u b’hekk tinstab soluzzjoni studjata li takkomoda lis-sidien ta’ siti fejn isir bini u lill-pubbliku inenerali u li tkun nieqsa kemm jista’ jkun mill-perikli.

Minkejja li din il-mozzjoni ma ietx approvata mill-maġġoranza Laburista li tmexxi l- Kunsill Lokali tax-Xagħra, l-Kunsillieri Nazzjonalisti Kevin Cutajar u Anthony Attard se jkomplu jinsistu sabiex il-Gvern Laburista u l-entitajiet tiegħu ma jibqgħux jimponu l-poizzjonijiet tagħhom meħuda bla konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra bħal ma ara f’din i-irkostanza, għaliex il-Kunsill hu l-organu rappreentattiv tal- lokalità, elett mir-residenti u jixraqlu aktar rispett.

Kevin Cutajar

Minority Leader u Kunsillier

Anthony Attard

Kunsillier

07.09.2018