ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalisti fil-Munxar Damien Spiteri u Paul Curmi jinnutaw b’sodisfazzjoni li l-mozzjoni mressqa minnhom f’laqgħa urenti tal-Kunsill imsejħa mill- istess kunsillieri Nazzjonalisti iet approvata unanimament, hekk kif ippreentata.

Il-mozzjoni li kopja tagħha hija mehua ma’ din l-istqarrija titratta l-applikazzjoni għall- ipproessar tal-ħmietal-annimali li hija ppjanata li ssir fil-lokalità tal-Munxar. Huwa mistenni li jekk din l-applikazzjoni tii approvata u l-proett isir, se jħalli impatt negattiv enormi kemm fuq il-lokalità kif ukoll fuq ir-residenti.

Bla ebda dubju, fost l-oħrajn, wieħed mill-impatti l-aktar negattivi jkun il-fatt li kull vettura li tkun qed iġġorr dan l-iskart li jrejjaħ, irid jgħaddi mi-entru tar-raħal kif ukoll minn diversi toroq residenzjali tal-lokalità.

Dan minbarra l-inkonvenjenza li se tinħoloq peress li se jidied bil-bosta t-traffiku ta’ vetturi kbar fil-lokalità matul il-urnata kollha. Tali proett jista’ jwassal ukoll għal detriment fuq saħħet in-nies tal-lokal.

Il-kunsillieri Nazzjonalisti sostnew fl-istess laqgħa li f’kali jsir dan l-impjant, l-impatt negattiv mhux biss ikun fuq ir-residenti preenti ida wkoll fuq ir-residenti futuri tal-Munxar.

Huwa ta’ sodisfazzjon kbir li minkejja li l-kunsillieri Nazzjonalisti fil-Munxar jinsabu fil- minoranza, irnexxilhom jieħdu din l-azzjoni pronta u f’waqtha b’risq ir-residenti kollha tal- Munxar.

Il-kunsillieri Nazzjonalisti filwaqt li jirringrazzjaw lil dawk ir-residenti li attendew għal- laqgħa b’urenza, fejn kellhom ukoll l-opportunità li jipparteipaw fiha, jassiguraw lil kulħadd li se jaraw li l-mozzjoni kif approvata titwettaq fit-totalità tagħha sabiex ikunu erti li x-xewqa tar-residenti Munxarin titwettaq fl-aħjar interess tagħhom u tar-raħal.

Finalment, il-kunsilliera Damien Spiteri u Paul Curmi jibqgħu kommessi li jkomplu jaħdmu favur u jissalvagwardjaw l-interessi u d-drittijiet tar-residenti kollha tal-Munxar.

Damien Spiteri Paul Curmi 28.03.2018