ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista (MNPN) jikkundanna bla riserva kull tip ta’ vjolenza domestika indirizzata lejn kull tip ta’ eneru filwaqt li jħeġġelill-Gvern ikompli jagħti l- mezzi meħtiea lill-entitajiet Governattivi sabiex ikunu f’poozzjoni li joffru kull għajuna u meħtiea fil-ħin.

Aktar minn hekk, l-entitajiet Governattivi għandhom jaixxu b’mod pro-attiv sabiex jiu evitati kaijiet ta’ vjolenza domestika u ijed u ijed jii evitat li persuna tispiċċa titlef ħajjitha.

L-MNPN jinsisti li filwaqt li hu poittiv li iet irratifikata l-konvenzjoni ta’ Istanbul mill-Istat Malti, il-Gvern irid jagħmel l-almu kollu tiegħu sabiex dak mitlub mill-istess konvenzjoni, ikun attwat bil-fatti. Dan għaliex li tirratifika strument internazzjonali li ma jiix implimentat dak mitlub minnu, ma jkun xejn ħlief mezz sabiex jii aljenat il-poplu Malti.

Charlene Buttigieg Farrugia

President Moviment Nisa Partit Nazzjonalista

18.09.2018