ŻOMM AĠĠORNAT:

vilupp b’rispett sħiħ lejn ir-residenti tal-lokalitajiet tagħna

Is-Sindki tal-Kunsilli Lokali ta’ San iljan, Tas-Sliema u Swieqi f’isem il-Kunsilli Lokali rispettivi tagħhom qed jergħu għal darb’oħra jappellaw għall-prudenza u l-ordni fil- lokalitajiet tagħhom fir-rigward tax-xogħol estensiv ta’ bini li qed isir f’kull parti ta’ dawn il- lokalitajiet.

Il-Kunsilli Lokali ta’ dawn it-tlett lokalitajiet ħadu nota wkoll ta’ dak li ara ftit ranet ilu fuq il-Kunsillier Jeremy Cardona u jfakkru li l-membri kollha tal-Kunsilli Lokali joffru lilhom infushom għas-servizz tar-residenti tagħhom mingħajr ebda ħlas jew interess personali ieħor. Għal dan il-għan jesiu rispett sħiħ mill-pubbliku u protezzjoni mill-awtorijiet entrali.

Is-Sindki ta’ San iljan, Tas-Sliema u Swieqi jirrikonoxxu li numru ta’ viluppi spejalment ta’ bini mitluq jkompli jgħolli l-livell ta’ dawn il-lokalitajiet u fl-istess ħin jipprovdi xogħol lil eluf ta’ ħaddiema kif ukoll attività kummerjali kbira relatata.

Madankollu, l-Kunsilli Lokali msemmija se jkomplu jesiu bil-qawwa kollha li x-xogħol kollu għandu jsir f’konformità mal-liijiet u l-permessi maħrua mill-awtoritajiet. Ħadd mhu ‘l fuq mil-lii u għalhekk kulħadd irid jimxi mal-liijiet kemm tal-pajjikif ukoll dawk lokali. Dawn ix-xogħolijiet iridu jsiru wkoll b’rispett sħiħ lejn ir-residenti tal-lokalitajiet. Kull kuntrattur huwa mitlub u mistenni li jimminimizza l-inkonvenjent sabiex ir-residenti jkunu jistgħu jkomplu jgħixu f’darhom b’mod sigur.

Is-Sindki ta dawn it-tlett lokalitajiet jirrejaffirmaw li se jkomplu jaħdmu bla heda sabiex dawn l-illegalitajiet jieqfu u bħal ma għamlu fil-passat se jkomplu jassiguraw li l-interess tar- residenti jii dejjem l-ewwel, u dan alavolja l-Kunsilli Lokali m’għandhom l-ebda poteri ta’ infurzar tal-lii u jiddependu mill-Pulizija u aenziji oħra għal dan il-għan.

Huwa d-dmir tal-Gvern entrali li jinforza b’kull mod u jassigura li l-liijiet jiu mħarsa fl- intier tagħhom. Minkejja li l-Kunsilli Lokali joħoru l-permessi, m’għandhomx il- mekkanimu sabiex jagħmlu l-infurzar.

Fl-ahharnett, is-Sindki tal-lokalitajiet ta’ San iljan, Tas-Sliema u s-Swieqi qed jikkonfermaw li llum ser jkunu qed jattendu għall-protesta li se tii organizzata fil-Gira dwar l-illegalitajiet li qed iseħħu kuljum minn uħud mill-kuntratturi tal-bini.

Guido Dalli

Sindku ta’ San iljan

Anthony Chircop

Sindku ta’ Tas-Sliema

Noel Muscat

Sindku ta’ Swieqi

05.06.2018