ŻOMM AĠĠORNAT:

L-investigazzjoni tal-Uffiċċju tal-Awditur enerali (NAO) ikkonkluda li ma kienx hemm irregolaritajiet mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi matul il-process ta’ xiri tad-dar tiegħu f’Santa Luija.

Din l-investigazzjoni kienet saret wara informazzjoni anonima li waslet għand l-Awditur enerali f’Jannar tal-2016. Din l-informazzjoni anonima kienet tallega li Jason Azzopardi kien wettaq xi forma ta’ irregolaritajiet fil-proess tax-xiri tad-dar tiegħu. Dan fi-mien meta kien jokkupa l-kariga ta’ Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Artijiet fl-2011.

Fir-rapport tiegħu, l-Uffiċċju tal-Awditur enerali kkonkluda li, ‘The investigation of the anonymous allegation received did not lead to NAO uncovering evidence suggesting legislative, administrative or ethical irregularities on the part of the former Parliamentary Secretary.’

L-Awditur enerali kkonkluda wkoll li l-proess tax-xiri tad-dar ta’ Jason Azzopardi dam aktar u mhux inqas minn kaijiet simili. Jikkonferma li Jason Azzopardi kien l-ewwel politiku mill-1983 ‘l hawn li beda jindirizza d-diffikultajiet ta’ Maltin u Ghawdxin, li jghixu fi djar taħt konvenju u għalhekk mhux sidien ta’ djarhom.

Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li ħaret il-verità u li l-konklujoni tal-investigazzjoni tal-Awditur enerali turi kif din l-informazzjoni anonima kienet gidba kontrih mill-Partit Laburista.

07.05.2018