ŻOMM AĠĠORNAT:

B’referenza għall-istqarrija maħrua aktar kmieni llum mill-Partit Laburista, nista’ niddikjara li l-Partit Laburista qed jipprova jqarraq dwari biex jgħatti xturu.

Jiena kburi li servejt fis-Segretarjat tal-Prim Ministru Eddie Fenech Adami u li ħdimt mill- viin ma’ Lawrence Gonzi meta huwa kien Prim Ministru. Il-kontribut tiegħi kien dejjem skont dak miltub minni fuq bai professjonali bħala avukat. Il-ħlas ta’ terminal benefit li rivejt lura fis-sena 2004 kien skont dak li stabbilixxa Alfred Sant meta kien fil-Gvern bejn l- 1996 u l-1998.

Huwa ar li l-attakk fuqi personali huwa bi tpattija għal mistoqsija parlamentari li jiena għamilt dwar l-eks Deputat Laburista Joe Debono Grech u li kkonfermat li huwa delegat spejali tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru bea jgħid x’inhu r-rwol eatti ta’ Joe Debono Grech, kemm dià tħallas u qed jitħallas minn fondi pubblii talli ngħata dan il- privileġġ spejali fil-Bera ta’ Kastilja.

Jien kont u ser nibqa’ nagħmel mistoqsijiet u nitkellem dwar l-abbui tal-Gvern Laburista u l- ebda theddid u intimidazzjoni m’huma ser iwaqqfuni milli naqdi d-doveri tiegħi ta’ Membru Parlamentari.

Minflok jinħela fuqi, il-Prim Ministru missu jispjega l-air ta’ nies viin tiegħu fosthom Keith Schembri, Konrad Mizzi u tal-ħabib ta’ tfulitu Neville Gafà.

Karol Aquilina

Deputat Nazzjonalista

20.02.2018