ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista (FOIPN) jesprimi d-diappunt tiegħu għall-mod kif il-budget imressaq mill-Gvern għael li ma jallokax fondi lejn l-ivilupp tar- riorsi umani, struttuali u infrastrutturali, li bihom nassiguraw opportunitajiet indaqs lill- persuni b’diabilità billi nagħtuhom aċċess sħiħ għall-edukazzjoni li għandhom bonn biex jilħqu l-potenjal tagħhom.

L-FOIPIN itenni li l-edukazzjoni tibqa’ il-bai krujali u l-aqwa għodda biex il-persuna tkun indipendenti, tintegra u tipparteipa fil-livelli kollha tas-sojetà. Il-Forum jesprimi d- diappunt tiegħu wkoll għall-mod kif il-budget imressaq mill-Gvern għal darb’oħra naqas milli jserraħ moħħ dawk il-enituri ta’ persuni b’diabilità li f’kali jiu neqsin, joffri akkommodazzjoni adattata għal uliedhom.

Filwaqt li l-FOIPN jilqa’ b’sodisfazzjoni li hemm idiet f’għajnuna monetarja, dan mhux biżżejjed biex jiu mgħeluba l-barrikati li jiffaċċjaw il-persuni b’diabilità u l-familjari tagħhom biex ikollhom opportunitajiet indaqs fis-socjetà. L-FOIPN itenni li dawn huma nuqqasijiet kbar għall-Gvern li tant jiftaħar li huwa inlussiv u li suppost għandu ruħ sojali.

28.10.2018