ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista jesprimi d-diappunt tiegħu għal mod kif il-budget imressaq mill-Gvern, għazel li b’mod konkret ma jixprunax l-avvanz tal-mara fis-sojetà. Dan għaliex ma tħabbret l-ebda miura sabiex aktar nisa jiu inentivati biex jidħlu jew jergħu jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Dan minkejja l-fatt li l-parteipazzjoni tan-nisa fid- dinja tax-xogħol f’pajjina hija ta’ 55%, li hija 10 punti perentwali anqas mill-medja Ewropea.

Waqt li l-MNPN jilqa’ b’sodisfazzjoni l-fatt li l-Gvern semma li se jindirizza l-fatt li jeħtieli jkun hemm rappreentanza akbar ta’ nisa fil-Parlament, l-MNPN jinsab diappuntat għall-fatt li ma ndirizzax ir-realtà tal-gender pay gap.

Skont ifri uffijali tal-Eurostat, il-gender pay gap telgħet għal 11%, jiifieri, ieda ta’ 3.4% meta mqabbel mal-2011. Għaldaqstant l-MNPN qiegħed jappella lill-Gvern iomm mal- wegħda tiegħu li jkun l-aktar Gvern femminista, u ma jinjorax aktar minn nofs il- popolazzjoni ta’ pajjina li huma nisa u minflok jimplimenta miuri konkreti li jsaħħu l-irwol tal-mara fis-sojetà u fid-dinja tax-xogħol.

27.10.2018