ŻOMM AĠĠORNAT:

Is-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista turi t-tħassib tagħha għall-fatt li fil-Budget ew injorati diversi setturi li jgħinu direttament lill-ħaddiema Maltin u Għawdxin. L-SĦPN tħoss li l-Gvern ħalla barra r-rierka u l-innovazzjoni, meta għall-pajjii li qed javvanzaw u li jinsabu f’kompetizzjoni diretta magħna jiddedikaw ammonti sostanzjali ta’ fondi għal dan is- settur.

L-SĦPN tistaqsi kemm huma l-fondi li ew allokati għar-rierka fil-qasam tal-mediina u jekk tnaqqsux il-fondi allokati għall-Università. L-SĦPN tistaqsi wkoll jekk dan il-budget ħasibx fil-fond tal-unjins sabiex anke huma jkunu jistgħu jagħmlu r-rierka ħalli jtejbu il- qagħda tal-ħaddiema f’pajjina. Fejn irid il-Gvern jaħbi l-istatistika.

Il-unjins li jirrapreentaw lill-eluf ta’ ħaddiema mhumiex jirievu l-istatistika uffijali sabiex ikunu jistgħu jaraw u jaħdmu fuq dawk l-oqsma li waqgħu lura fis-sojetà Maltija. B’hekk biss ikunu jistgħu jidentifikaw il-bonnijiet ta’ dawk li jeħtieu attenzjoni sabiex itejbu l- kwalita’ tal-ħajja. Dwar il-bqija tal-imsieħba sojali fl-MCESD, il-Gvern naqqas mis-saħħa ta’ dan il-Kunsill, meta dan jeħtieli wkoll jagħmel r-rierka sabiex ikun jista’ jagħti kontribut siewi lis-sojetà.

Sfortunatament għal dan il-Gvern bla pjan, il-qari tal-budget sar biss eerizzju rħis ta’ reklamar u propaganda għalih. L-Oppoizzjoni, għax għandha għal qalbha l-id komuni tal- poplu, ħejjiet id-dokument tagħha ta’ qabel il-budget bil-proposti, ida l-Gvern għax arroganti għael li jinjorahom bħalma għamel fis-snin ta’ qabel.

Dan il-Gvern jinteressah min-numri ida l-Oppoizzjoni jinteressaha mill-familji u għalhekk ukoll l-SĦPN tfakkar lil Joseph Muscat li l-ftaħir bin-numri mhux biżżejjed biex titjieb il- kwalità tal-ħajja tan-nies. Meta l-id li qed jinħoloq mhux jasal għand kulħadd u l-familji fejn l-omm u l-missier ikollhom jaħdmu sigħat twal sabiex jippruvaw joffru ħajja dienti lill- uliedhom, gur li mhux qed iħossu l-effett tal-ftaħir tas-surplus.

05.11.2018