ŻOMM AĠĠORNAT:

Is-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista tingħaqad fis-sogħba għall-mewt ta’ Joe Camilleri, li kien wieħed mill-fundaturi tas-Segretarjat Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista llum SĦPN.

Joe Camilleri kien ħaddiem fit-Tarzna li bħal ħafna oħrajn daq il-vjolenza u d- diskriminazzjoni politika. Huwa ddeieda li ma jibqax sieket u jħalli kollox għaddej u għalhekk iddeieda li jagħti sehemu favur id-drittijiet tal-ħaddiema l-ohrajn sħabu.

Għalhekk l-aħbar tal-mewt ta' Joe Camilleri fakkret lil ħafna nies i-minijiet diffili li kellhom jgħaddu minnu l-ħaddiema Maltin u Għawdxin fis-snin sebgħin u tmenin. Dan ukoll għaliex il-lieda għad-drittijiet tal-ħaddiema ma kinitx waħda fali.

Jalla l-eempju, il-ħidma u d-determinazzjoni tiegħu tixpruna lil ħaddiehor li qed isofri minn diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u xkiel fil-libertà tal-espressjoni sabiex irabbi l- kuraġġ u jsemma' leħnu.

Is-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista tagħti l-kondoljanzi lill-familja u qraba ta’ Joe Camilleri.

Ivan Castillo

President - SĦPN

05.12.2018