ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppożizzjoni jinnomina membri għall-Kummissjoni Permanenti kontra l-korruzzjoni u l-Awtorita għar-riżorsi u l-ambjent

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia se jinnomina lil John Rizzo bħala membru fuq il-kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni u lil Janice Chetcuti bhala membru fuq il-bord tal-Awtorita għar-Riżorsi u l-Ambjent (ERA). Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li n-nomina ta’ dawn iż-żewġ persuni se tkun qed issaħħaħ l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna.

John Rizzo għandu 61 sena u serva fil-Korp tal-Pulizija għall-39 sena sħaħ bi 12 minnhom bħala Kummissarju tal-Pulizija. Is-sur Rizzo serva wkoll għall-tlett snin bħala Kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Tul il-kariera tiegħu fil-Korp tal-Pulizija John Rizzo mexxa bosta każi ta’ investigazzjonijiet kriminali li wasslu sabiex jiġu riżolti bosta każi ta’ portata, fosthom kazi ta’ korruzzjoni b’mod partikolari l-każ ta’ korruzzjoni ta’ ex imħallfin.

Il-Kap tal-Oppozizzjoni se jinnomina wkoll lil Janice Chetcuti bħala membru fuq il-bord tal-Awtorita tal-Ambjent u ir-Rizorsi. Janice Chetcutii li għandha 40 sena hija avukat u hija gradwata wkoll bħala għalliema kif ukoll fil-business managenment. Dr Chetcuti ilha żmien twil taħdem favur l-ambjent kif wkoll b’risq l-annimali. Hi serviet bħala manager fid-direttorat tal-ħarsien tal-annimali. Preżenatment taħdem fl-uffiċċju tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-annimali.

Il-Partit Nazzjonalista jifraħ lil John Rizzo u Janice Chetcuti għall-karigi ġodda li se jokkupaw.

 

14/01/2018

Share

Il-Partit Laburista fix-Xagħra jibża mid-diskussjoni pubblika

Il-Ħadd 16 ta’ Diembru l-Kunsill Lokali tax-Xagħra Għawdex amm il-laqgħa annwali tal- komunità, fejn suppost li r-residenti jkollhom l-opportunità jgħidu tagħhom dwar il-ħidma u l-infiq tal-Kunsill u jgħaddu suġġerimenti dwar kif tista’ titjieb il-qagħda fil-lokalità. Il- Kunsillieri Nazzjonalisti Kevin Cutajar u Anthony Attard li attendew għal din il-laqgħa jinnutaw li ewKunsillieri Laburisti fosthom il-Vii Sindku naqsu milli jattendu bla ma taw rauni. Dan in-nuqqas ta’ interess fil-laqgħa tal-komunità taħti għalih il-maġġoranza Laburista fil-Kunsill. Dan mhux biss għax tnejn mill-Kunsillieri Laburisti anqas indenjaw ruħhom jattendu, ida wkoll għax l-istess maġġoranza Laburista donnha li qed tagħmel minn kollox biex għal din il-laqgħa jattendi pubbliku mill-anqas.

Aqra iktar
Share

Li m’aħniex qed ngħixu f’pajjiż normali issa tikkonfermah ukoll il-Kummissjoni Venezja

Il-PN jingħata raun mill-Kummissjoni Venezja b’kundanna ara fuq il-Gvern

Aqra iktar
Share

Jekk ma jibżax mill-bidla Joseph Muscat għandu jieħu d-deċiżjonijiet li suppost ilu li ħa

Jekk Joseph Muscat ma jibax mill-bidla kif qal, għandu jibda billi jneħħi lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi li b’għemilhom qed jagħmlu ħsara kbira lir-reputazzjoni ta’ Malta.

Aqra iktar
Share

Irridu nsaħħu l-istituzzjonijiet biex ma jibqħux maħkuma minn ftit persuni tal-qalba

“Dan huwa Gvern li qed jaħtar persuni tal-qalba u qrib tal-Partit Laburista fl-aktar poizzjonijiet sensittivi sabiex il-Prim Ministru jkollu aktar poter. Għalhekk jeħtieli nagħmlu eami tal-istituzzjonijiet tagħna biex verament insaħħu d-demokrazija u r- reputazzjoni ta’ pajjina.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fuq NET FM.

Aqra iktar
Share

Il-Viċi Kap tal-PN David Agius elett Viċi President tal-European Union of Christian Democratic Workers

Il-Vii Kap għall-Affarijiet Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista David Agius ie elett fil- kariga ta’ Vii President tal-Europea Union of Christian Democratic Workers (EUCDW) tal- Partit Popolari Ewropew (PPE).

Aqra iktar
Share

Il-PN se jibqa’ jsegwi mill-qrib il-progress u l-isfidi tal-ħaddiema tax-xatt

Meta kien qed jindirizza l-laqgħa enerali annwali tal-Malta Dockers Union, il-Kelliem tal- Oppoizzjoni dwar Trasport u l-Infrastruttura Toni Bezzina qal li kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Oppoizzjoni, l-Partit Nazzjonalista segwa b’interess u mill-qrib il-progress, il-problemi u l-isfidi li kellhom il-ħaddiema tax-xatt. Dan ukoll fir-rigward tal-kompetittività ħarxa minn portijiet oħra minn madwar il-Mediterran.

Aqra iktar
Share

Josè Herrera għandu jinforma ruħu aktar fuq il-bżonn tas-salvagwardja tas-saħħa fuq prodotti tal-ħaxix u frott

Il-Ministru Josè Herrera qed juri li ma jafx x'inhuma, u lanqas juri li huwa interessat li jara li jitwettqu r-responsabbiltajiet tiegħu bħala Ministru fir-rigward tad-dmirijiet fid-dipartiment tal-Plant Health, li jikkonsistu li ssir sorveljanza stretta fuq prodotti tal-ħaxix u frott u prodotti oħra

Aqra iktar
Share

Il-Viċi Kap tal-PN David Agius se jikkontesta l-kariga ta’ Viċi President tal-European Union of Christian Democratic Workers

Il-Vii Kap għall-Affarijiet Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista David Agius se jikkontesta l- elezzjoni għall-kariga ta’ Vii President tal-European Union of Christian Democratic Workers (EUCDW) tal-Partit Popolari Ewropew (PPE). L-EUCDW tħaddan fiha 24 moviment tal-ħaddiema minn 18-il pajjimembru tal-Unjoni Ewropea.

Aqra iktar
Share

Il-PN jifraħ lil Tonio Borg

Il-Partit Nazzjonalista jifraħ lil Tonio Borg għall-unur li ngħata f’Jum ir-Repubblika. L- avukat Tonio Borg kien politiku eemplari li ta sehmu f’bosta karigi fosthom Vii Kap tal- Partit Nazzjonalista għal tmien snin u kif ukoll Kummissarju Ewropew.

Aqra iktar
Share