Għandek suġġeriment tajjeb?

Aqsam l-ideat tiegħek hawn

Għandek idea speċifika dwar kif Malta tista’ ssir post aħjar?

Forsi għandek suġġeriment dwar kif intejbu l-inħawi tiegħek, jew kif il-PN jista’ jsir aktar effettiv.

Dejjem emminna fil-mod kif insaħħu ċ-ċittadin biex itejjeb il-ġid komuni.

Irridu nibdlu dawn l-ideat f’realtà. Allura aqsamhom hawn u ibni fuq is-suġġerimenti ta’ nies oħra.

Segwi t-tweġibiet uffiċjali tagħna hawn.

 

Avviż

L-amministraturi ta' din il-websajt jirriżervaw id-dritt li jneħħu suġġerimenti li fihom profanità, omofobija, sessiżmu, aggressjoni jew instigazzjonijiet ta' vjolenza.

 


Got a great suggestion?

Share your ideas here

Do you have a specific idea about how to make Malta a better place? 

Maybe you have a suggestion about how to improve your neighbourhood, or how PN can become more effective.

We have always believed in empowering citizens to improve the common good. That’s why your ideas are so important.

We want to turn these ideas into reality. So share them here and build on other people’s suggestions.

Watch this space for our official replies.

 

Disclaimer:

The admins of this website reserve the right to remove suggestions that contain profanity, homophobia, sexism, aggression, or instigations of violence.

 

Sign in to add your suggestion

Anonymous
Sign in with or
Don't have an account? Click here to create one.
Please check your e-mail for a link to activate your account.
Sort posts by
or filter for posts tagged with

  • Women's sexual and reproductive rights

    Women's sexual and reproductive rights are greatly lacking in Malta. Abortion should be legalised so women can have access to safe and legal abortion in Malta


  • Niġġeneraw Malta li jistħoqilna - Suġġerimenti 1

    Hemm diversi setturi li Malta għadha lura fijhom u nemmen li l-Parit Nazzjonalista fil-Gvern jista' jbiddel dan kollu! ⚪Nixtieq nibda b'suġġerimenti fuq is-settur ambjentali u favur l-ambjent ⚫Windfarms fuq il-baħar ⚫Aktar ġonna għall-publiku ⚫Toroq u lanes apposta għar-roti ⚫Benefiċji/inċentivi lil dawk li għandhom il-panelli (pereżempju skont fil-kont tad-dawl) ⚫Nistaw neqilbu totallment għall-fliexken tal-ħġieġ ⚫Niprovdu aktar magni li jtuk ċertu ammont ta' flus jekk tirritorna flixkun tal-ħġieġ ⚫Proġett tal-metro iżda li jkun magħmul aktar fiss possibli (il-gvern ħabbar li jkun magħmul f'20 sena, ma tahsbux li hi redikola?) ⚪Dawn huma is-suġġerimenti li smajt mingħand nies adoloxxenti bħali li jixtiequ bidla lil Malta⚪ Ritratt meħud min Times of Malta⚪


  • Housing

    The government should add additional storeys to existing Govt. Housing estates to accommodate families/ young couples who are on the waiting list.