Għandek suġġeriment tajjeb?

Aqsam l-ideat tiegħek hawn

Għandek idea speċifika dwar kif Malta tista’ ssir post aħjar?

Forsi għandek suġġeriment dwar kif intejbu l-inħawi tiegħek, jew kif il-PN jista’ jsir aktar effettiv.

Dejjem emminna fil-mod kif insaħħu ċ-ċittadin biex itejjeb il-ġid komuni.

Irridu nibdlu dawn l-ideat f’realtà. Allura aqsamhom hawn u ibni fuq is-suġġerimenti ta’ nies oħra.

Segwi t-tweġibiet uffiċjali tagħna hawn.

 

Avviż

L-amministraturi ta' din il-websajt jirriżervaw id-dritt li jneħħu suġġerimenti li fihom profanità, omofobija, sessiżmu, aggressjoni jew instigazzjonijiet ta' vjolenza.

 


Got a great suggestion?

Share your ideas here

Do you have a specific idea about how to make Malta a better place? 

Maybe you have a suggestion about how to improve your neighbourhood, or how PN can become more effective.

We have always believed in empowering citizens to improve the common good. That’s why your ideas are so important.

We want to turn these ideas into reality. So share them here and build on other people’s suggestions.

Watch this space for our official replies.

 

Disclaimer:

The admins of this website reserve the right to remove suggestions that contain profanity, homophobia, sexism, aggression, or instigations of violence.

 

Sign in to add your suggestion

Anonymous
Sign in with or
Don't have an account? Click here to create one.
Please check your e-mail for a link to activate your account.
Sort posts by
or filter for posts tagged with

 • Mental Health

  One in three people worried about their mental health in July (Times 31/8/21 article ) It’s time to consider mental health as a top priority hand in hand with protecting the environment - also offering first aid training: from local councils to businesses & organisations. Mental health services should be offered from health Centres 24/7 - to deal with emergencies and offer immediate help/first aid even if called out to visit a patient, when necessary. To consider subsidising costs to psychologist/psychiatric for those with chronic situations. To get some meds onto the POYC system. To beef up recreational spaces in each community /locality so people can take healthy walks without air or noise pollution. To insist that buildings must factor in, the mental health of residents living in pokey places, so closely near each other without ‘lung spaces’ to enjoy. Mental health is a key issue affecting people’s work, production output levels, quality of family relationships, impact on common good in society - it must be given a decent enough budget to cater for more professionals in the field. If necessary, import professionals from overseas to cater for the demand. Perhaps offer pledges to NGOs who initiate & enable wellbeing projects in the community, for children, youth, the elderly etc…. To get off their screens but enjoy the outdoors. To offer opportunities for volunteering so people can share their talents, qualities, expertise and feel needed by others who seek them. This sense of purpose and belonging is more valuable than money for some. A campaign to teach people the value of mental health over ‘wealth’ is necessary, to get our priorities right. Thank you


 • Children with disabilities

  Parents of Children with disabilities &/or other needs, need to fork out a lot of money (more than the disability allowance) in order for their children to receive therapy as the gov services are inundated with referrals and have long waiting lists. So there needs to be a system where these children are given perhaps extra vouchers to receive therapy elsewhere. Also cannot stress the need for proper pavements/ walking paths that are suitable & accessible for everyone !


 • Mater Dei employee parking

  Improve Mater Dei employee parking. Employees are arriving nearly an hour early for work just to find parking. This can be done by providing park and ride services


 • Jeħtieġ investiment fil-Marketing

  Nixtieq nissuġġerixxi li jsir marketing aktar b'saħħti u effettiv tal-proposti li l-PN qiegħed iħabbar minn jum għall-ieħor. Dan il-marketing suppost ilu li beda. Fl-opinjoni tiegħi s'issa li qed isir mhux biżżejjed. U dan qed jirrifletti fis-surveys li qed isiru. Hemm bżonn li jiġi ġġenerat għarfien nazzjonali ta' x'qiegħed isarraf il-PN illum. Dnub li qiegħda ssir tant ħidma tajba, tmexxija eċċellenti, proposti fattibbli u prattiċi, u li jolqtu kull qasam tal-poplu Malti, imma mbagħad, f'dak li hu marketing il-PN qiegħed tant batut. Biex tagħqad, hemm il-problema tal-PBS li mhux qed jagħti spazju lill-PN. Hemm bżonn li jsir investiment fil-marketing biex jintlaħqu l-maġġoranza tan-nies hemm barra.


 • Mobilta aħjar - sistema ta’ mass transit: Underground?

  Dan huwa suġġett li studjajtu sew bejn is-sena 2006 u 2008 meta kont Head of Secretatiat fl-MUDR. Kelli diġa il-pjan konċettwali / ġenerali imma kont qed ninsisti li kien għad iridu jsiru studji fil-fond qabel ma tkun tista’ titieċed xi forma ta direzzjoni generali. Sfortunatament wara l-elezzjoni tal-2008, tbiddel il-Ministru u waqaf kollox. Peress li dan is-suġġett issa qam fl-attenzjoni pubblika wara iktar minn tlettax-il sena li twaqqaft minn minustru ta’ gvern nazzjonalista, nixtieq ngħaddi ħsibijiet u kunsiderazzjonijiet li akkwistajt mill-għarfien u esperjenzi tiegħi. Hemm ħafna x’nista’ ngħid u nikkontribwixxi, imma għal issa se nullimita ruħi għal kunsiderazzjonijiet relevanti fil-mument u stadju eżistenti. Qabel ma xi ħadd jibda jħażżeż minn fejn se tgħaddi u x’forma tista’ tieħu sistema ta’ mass transport bħal underground u/jew xi forma ta’ light rail u/jew monorail u/jew etc., l-ewwel irid isir studju dettaljat tal-ħtiġijiet ta’ mobilita tal-poplu kollu; minn fejn jitilqu u fejn imorru, il-ħin tal vjaġġ, frekwenza, etc. Dan ikun meħtieġ biex b’hekk ikunu determinati ċentri ta’ fejn jiggravita il-fluss. Ma ninsewx li sistema bħal din hija waħda li titlob investiment qawwi ħafna li tkun piż kbir fuq l-ekonomija. Li naqbdu u nħażżu linji minn ċentru abitat għal ieħor mingħajr ma kull linja tkun valutata sew ikun dnub sagrilegu għax dik tispiċċa tkun riċetta li twassal għal kundanna ta’ mewt minn qabel ma l-proġett jitwieled. Qatt ma nistgħu ninjoraw il-‘profitabilita’ (mhux biss immedjatament monitarji) hija kritika. Ma ninsewx li għax fil-passat f’ Malta l-esiġenzi tal-ferrovija li kienet inbniet kienu biss ibbażati fuq eżiġenzi militari, din is-sistema ta’ trasport malajr falliet! Minħabba dan, ma narax li tista’ tinħoloq sistema universali għal dawn il-gżejjer li tkun meħuda fiha nnifisha imma trid tinbena sistema magħmula minn numru ta’ modi ta’ trasport minsuġa flimkien b’mod li ma jkunx hemm ‘skossi’ biex wieħed jibdel minn wieħed għal ieħor filwaqt li toffri l-iktar sistema bl-ikbar firxa geografika u l-aktar konvenjenti u attrajenti. Qabel ma tista’ issir konsultazzjoni oġġettiva, huwa imperattiv li jsiru studji serji (fosthom li semmejt hawn fuq imma mhux biss), u skont dak li joħroġ minn dawn l-istudji jitfasslu għażliet alternattivi diversi. Hemm biss tista’ issir il-vera konsultazzjoni mgħarrfa u mhux waħda bbażata biss fuq impressjonijiet u gosti personali.


 • Suggestions to included in next election manifest

  1. Buy land from people in the outskirts but within the development zone and covert it to green areas... *pay rent to people having fields not in use and plant trees... * invest in watering drones so that areas can remain green all year round * Each city/village should have a building criteria. Ex. Only houses with 2 stories in a specific shape, colour. I understand that it is difficult now to revert the damage... But whoever plans to live in an area would know the restrictions. If I want to live in a 10 storey condo I can move to village A.. If I am ready to build in line with the requirements of village B then well and good. Our buildings are a havoc and just leave no sense on tranquility when you look at them. * pay teachers like professionals... * increase minimum wage but give incentives to the employer. * calculate the value of the money that were stolen from corruption and commit to give them back to the people, not in capital investment.. But directly in their pockets... Whether if its in vouchers, investment plans or tax rebates.. People want money in their pocket. If money is stolen and they are not affected they don't care. But if they know that if this money is not stolen they stand to gain personally I think it would be a different story.


 • survey issued by Times of Malta

  the survey issued by times of malta yesterday about youths is a clear indication where the PN should start to work immediately. this has to be the basis of the election campaign and we need to work hard to get the youths back to the party. we need to offer the youths a comfortable choice that they will not need to go abroad to have a decent life but to stay here and help this country move forward. i feel that this is the strategy that the PN must work on - can we figure out those 60 % who said they will leave are inclined to the labour side? if we mange to get them on board that will be great


 • Sustainability, Transparency and Good Governance


 • Trade schools

  I am of the opinion that a number of trades are re introduced. In other words a trade school. The obsession that all our students need to go to university has its disadvantages. Certain students might not be good for university however are excellent in a trade. Let us go for it. I am positive that it will be a success. Think about it.


 • Abolish PM prerogative to call elections

  Introduce a fixed term election law


 • Carnival Village

  The Carnival Village has been mentioned and promised too many times prior every election. The Maltese Carnival is losing its importance and traditional roots due to lack of resources and funding. For those who have it at heart and those who love art, culture, traditions and for our future generations let’s make this dream happen for all participants.


 • Leading professionally.

  About time this country is managed by competent people. Managed not only by the ministers and prime minister but also by competent people who will professionally lead all government dept's and entities. Honesty, efficiency, maturity, transparency, are a few values which have totally disappeared. This is where I want to help out. This is where all those who are leaders, should come forward. There is so much to do to ensure synergie, creativity, innovation. I am ready, and you?


 • Ghajnuna ghal min ghandu dar antika fic-centru tar-rahal

  Tinghata ghajnuna ghal min ghandu jew jixtri dar antika fic-centru tar rahal jew belt biex jigu rijabilitati u jergaw jitgawdew mil-poplu,specjalment dawk in-nicec u statwi li tant huma sbieh.


 • Some Points on Proper Transparency

  A democratic government is voted in power by the people and for the people. This is why citizens deserve to be aware of what is going on in their country and what is being done with their taxes and national insurance contributions. This can only be accomplished with the right amount of transparency from the government. Just a few points on how the government can aim to be more transparent are as follows: Full financial and planning transparency on all public projects and contracts by implementing a “taxpayer needs to know” policy. No more shady deals and surprises essentially. Collaboration with opposition parties to work on projects and the implementation of meritocracy whereby praise and dues are given to those members of parliament that have good and effective ideas that are implemented, regardless of which party they form part. Huge decrease in implementation of “positions of trust” is vital. Call for applications for all public workers, especially above a certain pay grade, and transparency in the form of notifications of who is appointing to the highest echelons of the public service. Full disclosure and transparency on all requests for proposal for all public projects, using technology to decrease reliance on humans and making this information more readily available to all citizens (the government gazette is no longer a viable source of information for the general population). Introduction of law requiring separation of political parties from media branches for reduction of bias - breaches punishable and enforced by BA without prejudice. This is already being tackled by an ongoing case so progress is there. Changes to political party financing whereby parties are financed by the taxpayer and therefore only accountable to them. All party accounts must be audited by a trusted third-party to ensure no abuses take place. This will also produce a more level playing field for all parties so that they are voted in for their policies and not their fancy ad campaigns.


 • Transport bejn Malta u Ghawdex

  4 vapuri, portijiet godda, ohrajn imkabbra, x2 fast ferries u sahansitra ajruplan kollha mhux economikament vijabbli u issusidjati mill Gvern. B'gebla wahda nsolvi l-problemi kollha tieghi, tat-tfal tieghi u tat-tfal taghhom u tal-Ghawdxin kollha. Il-Pont jew Mina jekk jista' jkun bil-metro go fiha (ghax il-metro hija l-unika soluzjoni ghal problemi tat-traffiku f'dan il-pajjiz). Il-bini ta' dan jista' zgur jigi issussidjat minn l-EU taht it -T1. L-unika spiza li tibqa wara li jinbena hija dik biex tmantnieh u din tigi minn null li jithallas biex taqsam. Kemm inhobbu nikomplikaw l-affarijiet. Morru in-Norvegja u issibu ezempji minn l-isbah li sahansitra huma ta' attrazjoni ghat-turisti. U tigux bl-iskuza li Ghawdex jinbena dan tiga qed isir b'mod massic illum. 8 snin ghamilt nahli 5 saghat kuljum minn hajti nistenna busses u vapuri, f'kull tip ta' temp u nibki meta narha it-tfal taghna imorru joqoghdu Malta ghomorohom ghax ma' ghandhomx cans jigu lura Ghawdex jew issa sahansitra isibu xoghol Ghawdex.


 • Free Rotary Carousel Parking Systems / Smart Parking

  Problema kbira f'pajjizna hija li meta tmur bil-vettura privata tieghek tasal u ma ssibx fejn tipparkja. Problema ohra 'lli hija attribwita minn hekk ukoll hija li it-toroq jifgaw habba l-volum kbir ta' karozzi pparkjati li jrendu problema qawwija sabiex il-vetturi li jkunu mexjin isibu li t-toroq komdi ghas-sewqan u dan specjalment jekk it-toroq ikunu qed jintuzaw b'direzzjonijiet opposti. U xi nghidu ix-xarabanks u vetturi kbar li jsibu t-toroq hekk u jridu jikkwartjaw u ma missu ma' xejn.... Soluzzjoni sostenibbli hija li jsiru karużelli ta' pparkjar b'xejn madwar il pajjiz kollu u niffrankaw hafna hela ta spazju bla bzonn u it-toroq jitnaddfu minn hafna vettura wieqfa. Il-Karużell huwa disinn kompatt għall-ipparkjar tal-vetturi vertikalment 'il fuq mill-art, vetturi li jduru bħal Ferris wheel u kollha f'disinn irqiq. Il-Karużell jirrikjedi biss iż-żona ta' żewġ spazji ta' parkeġġ, biex is-sistema tkun kompatta ħafna u tiffranka spazju prezzjuż. Il-vetturi jidħlu u joħorġu mil-livell tal-art u sid il-vettura jaghti l-istruzzjoni fuq screen minghajr intervent ta' parker u t-turntable idawwar il-vettura skont il-bzonn u f'inqas hin taccessa il-vettura bla inkonvenjet ta' xejn biex wara tihoda lura. Idejalment dawn l-istrutturi jistghu isiru f'hafna zoni vicin l-iskejjel, hwienet u centri essenzali bhal dak tas-sahha u aktar. L-ispazju f'pajjizna huwa ta' importanza kbira kif nuzawh u dan huwa wiehed essenzjali li jista' jsolvi hafna ugieh ta' ras ghal kullhadd.


 • Regarding double pension act 1979

  My husband has been retired for the last 17 years and his social pension has been reduced because he earns company pension. Since then, total pension stolen by government amounts to €100000,this being €500 per month. Is there any hope that a new government does something to refund some of its money?


 • Haddiema tal kuntratturi

  Haddiema li jahdmu mal Kuntratturi f'dipartimenti varji tal gven , f'kul qasam mhux carers biss, ghandhom jkollom l'istess kundizzjonijiet eg sick leave ugwali, leave ugwali pagi u kundizzjonijiet ta xoghol ugwali. Ghad hemm precident kbir f'dan il qasam,


 • Proposti

  Nixtieq nsaqsi fejn wiehed jista jsib il-proposti tal-Partit Nazzjonalista? Fejn huma mnizlin? Fuq dan is-sijt ma sibthomx u lanqas fuq is-sijt ta Net News. Tghidulix li wiehed irid imur jigbor xi ktieb mid-dar centrali... Il-votant irid jivvota fuq il-proposti tal-partiti u jekk wiehed ma jistax isibhom jew ma semax bihom kif jista jivvota lil PN?? Jien nissuggerixxi li dawn ghandhom jingabru bullet points u jintefaw fuq din is-sijt llum qabel ghada u dejjem jigu aggornati... Ir-riklam principali Kun il-Bidla ghal ewwel imisslek qalbek mma wara tinduna li rajna hafna bhalu u li ma tantx hemm sostanza fih. Xbidla qed tipproponu? Ezempju vvota PN biex jonqos linflus ta nies barra mil-Ewropa, biex ikollna ambjent iktar nadif ghax ez iz-zibel se jibda jingabar kollu kuljum, biex il-bini u lkonkos ta madwarna se jonqos ghax qed nipproponu li ssir riforma.... Dawn laffarijiet inridu nisimaw mhux diskors bhal jekk se taghmilha ghax mghandekx xtaghmel forget it jew ha taghmilha ghax thobb lil boyfriend... Grazzi.


 • Assistance for Parents with kids having intellectual disabilities

  We have an almost 3 year old son recently diagnosed with autism and sensory processing disorder. Our experience so far with the CDAU (the government offered service) is less than desirable. These kids who need intensive therapy are offered (at least in my case) speech therapy if you are lucky once every 4 weeks in an environment which is not welcoming at all (in my case in a room in a police station in Qrendi) and no resources whatsoever and Occupational Therapy at same frequency and which is held online!!!! So we have to resort to private therapy at an average cost of EUR 300/400 per month. These kids deserve better especially those whose parents / carers cannot afford this expense. Also any government provided session is done in the morning....what about parents who work??? I would like our party to speak more about this and commit that if in government it takes this matter seriously.