Meta ser nibdew naghmlu uzu sew tal-Bilboards? Il-Labour ilu li beda jtella l-Billboards xhur shah imhallsin mill-gvern laburista b'reklami ta' x'suppost qed jaghmel bhala gvern. Tahsbu intom li dawn il-billboards malli jxolji il-parlament u tithabbar id-data ta' l-elezzjoni ma jinqalbux bi propaganda laburista fil-lejl tat-thabbira? Nixtieq inkun naf minn ghand min inkrew dawn il-billboards. Tghid il-gvern laburista krihom minn ghand il-partit laburista?