ŻOMM AĠĠORNAT:

Se nkunu aħna li noffru s-soluzzjonijiet bi pjan ar lin-nies fin-nuqqas ta’ pjan tal-Gvern

“L-Avukat enerali li qiegħed hemm sabiex jipprotei li-ittadini qiegħed hu stess jikser il- Kostituzzjoni. Din hija theddida għad-demokrazija u theddida għall-mod kif l-Oppoizzjoni teerita d-dritt tagħha fil-qadi ta’ dmirijietha.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq NET FM.

Dr Delia qal li ressaq rikors Kostituzzjonali kontra l-Avukat enerali wara li dan baqa’ jirrifjuta li jipprovdilu kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja. Dan in- nuqqas ta’ aċċess għar-rapport sħiħ qed isir bi ksur tad-dritt tal-Kap tal-Oppoizzjoni li jirievi u jingħata aċċess għall-informazzjoni skont il-kariga li jokkupa bil-Kostituzzjoni biex ikun jista’ jaqdi dmirijietu.

Id-deijoni tal-Avukat enerali li ma jagħtix kopja sħiħa tal-inkjesta lil Adrian Delia tmur ukoll kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta u kontra l-Konvenzjoni Ewropea, filwaqt li qed toħloq bilanpolitku serju bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni. Dan għaliex filwaqt li l-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Laburista għandu kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Bugeja, l-Kap tal- Oppoizzjoni u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista m’għandux. L-ibilanpolitiku li qed jinħoloq imur kontra l-prinipju tat-trasparenza u l-interess nazzjonali spejalment meta l-Prim Ministru Joseph Muscat u esponenti oħra ewlenin fil-Partit Laburista għamlu kummenti fil- midja bbaati fuq din l-inkjesta.

Adrian Delia qal li l-Gvern qed jidħak bin-nies jew qed jigdeb, u mhux qed jamministra sewwa l-fondi fl-għoti tat-tenders. Dan meta l-Gvern jinsab għaddej bit-taħwid fil-proess tat-tenders. Huwa qal li l-Gvern għandu jiċċara minnufih il-fatti dwar il-proedura li ntuat għat-tmexxija tal-estensjoni ta’ 500 sodda f’San Vinenz. Dan meta ngħata direct order ta’ 274 miljun għall-bini tal-estensjoni u wara li kelliem għall-Ministeru għall-Finanzi qal li l- Ministeru ma kienx approva din id-direct order u ntalab rapport, wara li l-Ministru Edward Scicluna qal li ma kienx jaf b’dan it-tender ta’ aktar minn kwart ta’ biljun ewro.

Dr Delia qal li bl-istess mod deher it-taħwid fil-proess tat-tenders fil-kuntratt għall-bini ta’ hub tas-saħħa f’Raħal did. Huwa qal li l-Gvern baqa’ ma tgħallem xejn wara li ta tliet sptarijiet lil Vitals, li ma kellhom l-ebda esperjenza fis-settur tas-saħħa. Dan meta n-nies għadhom qed jistaqsu fejn marru l-50 miljun li l-Gvern ta lil Vitals meta dawn ma għamlu xejn.

Adrian Delia qal li fil-preent in-nies qed ikollhom iħallsu prezz għoli għall-elettriku, il- petrol u d-diesel. Dan meta l-istatistika tal-Eurostat uriet li s-sena li għaddiet, f’Malta kien hawn l-għaxar l-ogħla prezz tal-elettriku fost 32 pajjimadwar l-Ewropa. Aktar kmieni din is-sena, statistika oħra li iet ippubblikata f’Marzu uriet li f’Malta kien hawn it-tielet l-akbar ieda fil-prezz tal-elettriku fost il-pajjii kollha tal-Unjoni Ewropea meta l-kontijiet tad-dawl u l-ilma diedu b’7.1%.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li n-nies qed iħallsu bl-ogħli wkoll għall-petrol u d-diesel meta diedu b’ħames entemi fuq kull litru u meta l-prezz internazzjonali ta-ejt huwa inqas mi-mien meta Joseph Muscat niżżel lin-nies fit-toroq fl-2011. Adrian Delia qal li l- Gvern tilef ir-ruħ sojali u filwaqt li kellu jeradika l-faqar, f’Malta għad hawn aktar minn 70,000 persuna li jinsabu fir-riskju tal-faqar. Adrian Delia qal li filwaqt l-familji u n-negozji qed iħallsu bl-ogħli għall-enerija u l-fuels, ħadd mhu lest li jerfa’ r-responsabbilità politika għat-taħwid li qed isir li għalih qed jergħu jispiċċaw ibatu l-istess nies u n-negozju.

12.08.2018